KP PSP Środa Wlkp.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

Akcja edukacyjna młodzieży

 

W dniu 25 lutego 2015 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przeprowadzili w ramach ferii zimowych kolejną akcję edukacyjną tym razem dla młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum Keglik w Środzie Wielkopolskiej. Spotkanie miało miejsce w sali Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej.

            Podczas spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się co to jest tlenek węgla,  jakie są objawy zatrucia, jak ratować zaczadzonego oraz co zrobić aby czuć się bezpiecznie. W dalszej części zostały omówione zasady bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego. Nie brakowało również pytań dotyczących zawodu strażaka, możliwości kształcenia oraz specyfiki służby. Omówiono także podstawowe zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma.

            Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał opracowaną przez komendę ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadzili: kpt. Piotr Musielak  i kpt. Zbigniew Tunkiewicz.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia – dekontaminacja wstępna

 

W dniu 20 lutego 2015 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej dotarło zgłoszenie z Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „JANA” o rozszczelnieniu pojemnika ze środkiem chemicznym, wykorzystywanym do dezynfekcji instalacji technologicznych. Pojemnik rozszczelnił się podczas przeładunku. Uwolniona ciecz ochlapała pracownika a jej opary doprowadziły do jego zasłabnięcia. Taki był scenariusz przygotowanych ćwiczeń, który został zrealizowany w realnych warunkach na terenie zakładu.

Do zdarzenia zadysponowano następujące:

-           Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Środa Wlkp.; średni samochód gaśniczy (GBA), ciężki samochód gaśniczy (GCBA), lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy SLRR), przyczepa dekontaminacyjna, przyczepa z namiotem pneumatycznym,

-           Ochotnicza Straż Pożarna Klęka; ciężki samochód gaśniczy (GCBA),

-           Ochotnicza Straż Pożarna Brodowo; średni samochód gaśniczy (GBA) – zabezpieczenie rejonu,   

-           Zespół Ratownictwa Medycznego do ćwiczeń ze Szpitala w Środzie Wlkp.

-           Patrol Policji z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.,

-           Patrol Straży Miejskiej z Środy Wlkp. 

Podjęte działania polegały na:

-           Ewakuacji osoby poszkodowanej, poddanie jej dekontaminacji wstępnej, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego,

-           Wyłączenie z ruchu odcinka drogi przy współudziale Policji oraz Straży Miejskiej,

-           Ograniczenie emisji wycieku cieczy poprzez uszczelnienie pojemnika,

-           Zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej przed przedostaniem się rozlanej cieczy do kanalizacji,

-           Ustawieniu kurtyny wodnej w celu zabezpieczenia przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się chmury oparów cieczy,

-           Dekontaminacja ratowników biorących udział likwidacji zagrożenia w kabinie dekontaminacji wstępnej,

-           Dekontaminacja sprzętu.   

Po zrealizowaniu zaplanowanego scenariusz ćwiczeń dokonano ogólnego podsumowania w zakresie przygotowania organizacyjnego, sprzętowego oraz współpracy ze służbami współdziałającymi podczas prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na poziomie podstawowym.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKTYKA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH

 

 

W dniu 19.02.2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyły się warsztaty „TAKTYKA DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH”.

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowana jest jedna z największych baz paliw w Polsce OLPP nr 4  - Rejowiec Poznański, powiecie wągrowieckim,  gminie Skoki. W bazie zmagazynowanych jest łącznie ponad 200 000 m3 paliw płynnych.

W oparciu o podane parametry zbiornika, występujące warunki pożarowe oraz dostępne zasoby środka gaśniczego, określono:

-           zapotrzebowanie na środki  gaśnicze,

-           wymagany czas natarcia,

-           wydajność podawania środka gaśniczego,

-           wymagane siły i środki,

-           warianty zaopatrzenia wodnego,

-           taktykę prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów zbiorników z cieczami ropopochodnymi.

W warsztatach uczestniczyli; Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp., Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych, Dowódca i Zastępca JRG oraz zmiana służbowa.

 

Tekst i zdjęcia; mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych – dzieci i młodzież  odwiedzają strażaków.

 

         Podczas kolejnego dnia ferii – 18 lutego 2015 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odwiedziła wycieczka dzieci z półkolonii zorganizowanych przez Średzki Domu Kultury – trzy grupy,  łącznie ok. 90 osób.   Podczas  spotkania dzieci mogły obejrzeć pojazdy i sprzęt pożarniczy, którym dysponuje Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Środzie Wlkp. Przedstawiono również prelekcję na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa zwracając szczególną uwagę na zagrożenia związane z przebywaniem na lodzie. Największe zainteresowanie dzieci wywołał pokaz gaszenia pożaru mieszkania, ewakuacji ludzi oraz udzielanie pierwszej pomocy przez strażaków.  Pozoracja wyglądała bardzo realistycznie dzięki wykorzystaniu zadymiarki.  Jedna z grup miała okazję zobaczyć gaszenie prawdziwego pożaru cieczy palnej przy użyciu piany gaśniczej.

Tekst i foto : kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych

 

 

         W dniu 17 lutego 2015 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odwiedzili grupę dzieci i młodzieży przebywających na zimowym wypoczynku w m. Hermanów gmina Nowe Miasto nad Wartą.

            Spotkanie zostało poświecone omówieniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.       

            Tematyka prelekcji obejmowała następujące zagadnienia:

1.  Bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych, 

2.  Zagrożenia mogące wystąpić podczas zimowego wypoczynku,

3. Zagrożenia związane z przebywaniem na lodzie, hipotermia, prowadzenie działań ratowniczych, sprzęt do działań na lodzie, znajomość numerów alarmowych,  

4. Omówienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma, 5. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji użytkowych, przewodów kominowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

            Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał opracowaną przez komendę ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz dodatkową niespodziankę. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadzili: kpt. Piotr Musielak  i kpt. Zbigniew Tunkiewicz.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz.

 

 

 

 

 

 

O bezpieczeństwie z rolnikami              

 

 

W dniu 12 lutego 2015 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu odbyło się spotkanie edukacyjne dla rolników z terenu gminy Zaniemyśl prowadzone wspólnie przez Placówkę Terenową KRUS w Środzie Wielkopolskiej oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

            Tematyka spotkania z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmowała następujące zagadnienia:

1. Obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,  

2.Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3. Materiały niebezpieczne pożarowo – przechowywanie i magazynowanie,

4. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym,

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych,

6. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji użytkowych, przewodów kominowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

            Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowane w pozostałych gminach na terenie powiatu. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadził kpt. Piotr Musielak.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: KRUS Środa Wielkopolska

 

 

 

 

 

 

Dni otwartych strażnic

 

Niedziela   8 luty 2015r. to kolejny dzień w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. gdzie otwarte były  drzwi dla osób zainteresowanych sprzętem  oraz pojazdami  pożarniczymi  wykorzystywanymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Przygotowano, także  stanowisko na którym była możliwość wysłuchania informacji -  ,,jak zapobiegać pożarom  w sezonie grzewczym oraz  o zagrożeniach  jaki wynikają z tlenku węgla”. Otrzymać można było ulotkę w której zawarte były informacje poruszające powyższe tematy. Dodatkowo na godzinę 13 przygotowano na plaży miejskiej nad zalewem średzkim wspólnie z OSP Zaniemyśl praktyczny pokaz prowadzenia działań w okresie zimy – ratownictwo na lodzie .

Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działalności KP PSP Środa Wielkopolska

 

W dniu 6 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności KP PSP Środa Wielkopolska za  2014 rok. W naradzie uczestniczyli:

- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,

- Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Adam Topolski,

- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,

- Zastępca Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,

- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej  ppłk. Zbigniew Dolata,

- Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,

- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Paweł Ludwiczak,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Bartkowiak.

- Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Środzie Wielkopolskiej.

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak zaprezentował całoroczną działalność poszczególnych komórek organizacyjnych komendy, przedstawił  główne cele do realizacji oraz plan szkoleń dla jednostek OSP na 2015 rok.  Komendant  podziękował wszystkim przybyłym gościom za udzielaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań. Złożył również na ręce dh Jerzego Bartkowiaka Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP podziękowania dla strażaków ochotników z powiatu średzkiego. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Adam Topolski scharakteryzował działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego oraz nakreślił plany do realizacji na 2015 rok. Zaproszeni goście podziękowali funkcjonariuszom, oraz pracownikom cywilnym komendy za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji  zadań i obowiązków na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zdeklarowali również dalszą pomoc i wsparcie w realizacji planów.

Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski, zdj. Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i profilaktyka przeciwpożarowa.

 

W dniu 04 lutego 2015r. funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  z  Środy Wielkopolskiej przeprowadzili pogadankę podczas szkolenia zorganizowanego dla rolników gminy  Nowe Miasto nad Wartą przez Placówkę Terenową KRUS ze Środy Wlkp. Tematem pogadanki były zagadnienia związane z przestrzeganiem  zasad bezpieczeństwa pożarowego i obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Omówiono zagrożenia związane z zatruciami tlenkiem węgla , które nasilają się w okresie jesienno-zimowym podczas  sezonu grzewczego. Przedstawiono przyczyny zatrucia tlenkiem węgla, którymi najczęściej są:

- niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,

- wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze,

- niedrożna wentylacja pomieszczeń,

- niesprawne przewody kominowe.

            Poinformowano także o obowiązkach jakie spoczywają na właścicielach i zarządcach obiektów i budynków związanych z przeglądami i czyszczeniem przewodów kominowych oraz wentylacyjnych. Podczas pogadanki  zachęcano rolników do zaopatrywania się w czujniki tlenku węgla oraz czujki dymu.

Kolejnym zagadnieniem było omówienie podstawowych zasad i sposobów postępowania w trakcie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki zawierające informacje przedstawione podczas przeprowadzonej prelekcji.

Podczas szkolenia pracownicy KRUS -u omówili przyczyny wypadków, do których dochodzi najczęściej i które stwarzają największe zagrożenia dla zdrowia i życia rolników.

 Tekst:  st. kpt. Bogusław Podgórski, Foto: mł. kpt. Michał Bartkowiak

 

 

 

 

 

Nowy Rok, nowe wezwania dla JRG

 

           Styczeń 2015 w średzkiej jednostce ratowniczo-gaśniczej upłynął na kontynuacji praktycznego szkolenia w następujących dziedzinach ratownictwa :

1.      Ćwiczono taktykę gaszenia środków komunikacji, pojazdów osobowych przy wykorzystaniu wody oraz piany gaśniczej. Do ćwiczeń włączono również inne elementy ratownictwa technicznego i medycznego. Wykorzystując zestaw hydrauliczny wykonano dostęp do osoby uwięzionej w rozbitym pojeździe, dokonano  ewakuacji przy wykorzystaniu deski ortopedycznej  oraz   prowadzono czynności z kpp.

 

 

 

 

2.      Podczas ćwiczeń ratownictwa technicznego zwrócono uwagę na zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odpowiednią stabilizację pojazdu znajdującego się w różnej pozycji ( na boku, dachu itp.)  przy wykorzystaniu: podpór regulowanych,  zestawu stabilizującego, pasów, podpór stałych, klinów i innych samodzielnie przygotowanych elementów drewnianych.

 

 

 

3.      Ćwiczono, także inne elementy taktyki prowadzenia działań m.in. sposób zabezpieczania, asekuracji  i poruszania się  ratowników w pomieszczeniach zadymionych. 

 

 

 

4.      Sposoby podawania wody i piany z samochodu SH-25 (wykorzystanie suchego pionu, odpowiednio przygotowanych zestawów węży gaśniczych do działań na wyższych kondygnacjach itd.). Podczas tych wszystkich ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz prawidłowość prowadzenia łączności z poszczególnymi ratownikami oraz SKKP.

 

 

 

 

 

5.      Wszystkich strażaków w formie przygotowanej  prezentacji zapoznano z ceremoniałem pożarniczym , a następnie przeprowadzono musztrę na placu komendy dla poszczególnych zmian służbowych

 

 

 

            Tekst : kpt. Zb. Tunkiewicz, Foto : Archiwum KP PSP Środa Wlkp.

 

 

Wspólne ćwiczenia na wodzie

 

W dniu 31 stycznia 2015 roku nad Zalewem Średzkim   Gminnego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego Centrum Marina w Środzie Wielkopolskiej odbyły się wspólne ćwiczenia strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Środy Wielkopolski i strażaków ochotników z OSP Pięczkowo i OSP Krzykosy. Podczas  ćwiczeń zostały zrealizowane zagadnienia związane z ratownictwem wodnym na poziomie podstawowym.   Na wstępie w krótkiej części teoretycznej omówiono tematy  związane z procesem tonięcia, hipotermią i udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom wychłodzonym. Wspomniano także o organizacji działań na poziomie podstawowym i współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno – Nurkowego. W części praktycznej ćwiczeń strażacy ochotnicy korzystali z kupionych pod koniec minionego roku sań lodowych, kombinezonów do pracy w wodzie, oraz sprzętu zabezpieczającego ratowników. Strażacy ćwiczyli różne sposoby dotarcia do osób znajdujących się w wodzie, ewakuacji oraz postępowania z poszkodowanymi znajdującymi się w hipotermii. Ćwiczono także wykorzystanie  rzutek ratowniczych do ratowania osób tonących. W miesiącu lutym  zaplanowano  ćwiczenia dla jednostek OSP z kolejnych dziedzin ratownictwa.

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Bogusław Podgórski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowano ostatnią dekadę

 

W dniu 29 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się seminarium poświęcone analizie porównawczej działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu średzkiego w latach 2013/2014 oraz w okresie ostatnich 10 lat. W naradzie uczestniczyli pracownicy systemu codziennego, zmianowego oraz oficerowie będący w dyspozycji Komendanta Powiatowego. W trakcie seminarium zostały przedstawione statystyki m.in.: ilości i rodzaju zdarzeń, rodzaju obiektu w którym występowały, przyczyn powstania zagrożenia, ilości osób poszkodowanych oraz czasów operacyjnych. Na podstawie analizy statystyk sformułowano wnioski, które będą wdrażane w szkoleniach na 2015 rok.

Materiał z seminarium zostanie przekazany na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w celu służbowego wykorzystania podczas szkoleń doskonalących.

Tekst: st. kpt. Maciej Kaczmarek, foto: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

Dni otwartych strażnic

 

W niedzielę 4 stycznia 2015 r. drzwi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej były otwarte dla osób, które chciały zobaczyć pojazdy i sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Goście dowiedzieli się również jak zapobiegać pożarom oraz jakim zagrożeniem w sezonie grzewczym jest tlenek węgla. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki poruszające tematykę „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego" oraz „Tlenku węgla"

Tekst mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia st. str. Marcin Adryan

 

 

 

 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

ogłaszamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015

 

 

 

 

Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.

Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i wzór protokołu do pobrania na stronie KG PSP:

 

      http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5749

 

 

 

Ćwiczenia

 

Grudzień 2014 roku to kolejny  miesiąc w , którym ratownicy średzkiej jednostki  realizowali szkolenia . Były to zajęcia o charakterze  teoretycznych prezentacji multimedialnych , ale nade wszystko działania  praktyczne nawiązujące do ,, warsztatów tematycznych”  organizowanych w 2014 roku . Tematyka szkoleń została ujęta  w ,, miesięcznym planie szkolenia”.  Zgodnie z zaleceniami ratownicy szkolili się w zakresie :

1.         działań  ratowniczo-gaśniczych w okresie zimy.

korzystając z ,, przyjaznej aury”  ćwiczono na akwenie pokrytym lodem – techniki  dojścia i ewakuacji osób poszkodowanych w wyniku załamania się lodu.

 

 

 

 

 

2.         kontynuowano gaszenie pożarów wewnętrznych na obiektach średzkiej komendy – do pozoracji wykorzystywano ,, zadymiarkę” w celu urealnienia potencjalnego pożaru.

 

 

 

 

 

w pełni wykorzystano  zakupiony sprzęt do ratownictwa wysokościowego – przygotowując założenia nawiązujące do działań na wysokości na poziomie podstawowym.

 

 

 

 

 

3.         wspólnie z jednostką OSP Brodowo prowadzono ćwiczenia doskonalące na terenie zakładu dystrybucji – rozlewni gazów sprężonych wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacji.

Tekst: kpt. Zb. Tunkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia w rozlewni gazu

 

W dniu 19 grudnia 2014 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Wlkp. oraz jednostki OSP Brodowo przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie zakładu SCHIESSL - dystrybucja i rozlewnia gazu w Środzie Wlkp. - Kijewo 9. Ćwiczenia były kontynuacją wcześniejszego rozpoznania obiektu. Polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy ulatniającego się gazu z uszkodzonego zbiornika, zabezpieczenia miejsca zdarzenia ( strefa bezpieczeństwa ) oraz prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy u osoby poszkodowanej.

Tekst: kpt. Zb. Tunkiewicz; foto: mł. bryg. R. Pietrzyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z właścicielami i zarządcami budynków użyteczności publicznej

 

W dniu 17 grudnia 2014 roku w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie z właścicielami i zarządcami obiektów użyteczności publicznej. Podczas spotkania prelegenci przedstawili następującą tematykę;

1.      Postępowanie w związku ze zgłoszeniem o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego –
podinsp. Piotr Kępski Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.,

2.      Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – mł. bryg. Radosław Pietrzyński Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,

3.      Bezpieczeństwo użytkowania obiektów użyteczności publicznej – Jerzy Bębenek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: sierż. Sztab. Edyta Kwietniewska.

 

 

 

 

 

Wigilijne spotkanie strażaków

 

W  dniu 12 grudnia 2014 r. tradycyjnie, jak co roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy oraz zaproszeni gościcie: Starosta Średzki Czesław Guzewski, Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski,  Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,  Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Bartkowiak oraz Proboszcz Parafii Kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP ks. Kanonik Janusz Śmigiel. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak, po przywitaniu przybyłych gości, złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących świąt oraz podziękował strażakom za sumienną służbę i pracę w mijającym roku. Komendant przekazał również na ręce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzego Bartkowiaka życzenia dla wszystkich druhów strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu średzkiego. Życzenia strażakom złożyli również zaproszeni goście. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. Uroczystość wigilijna upłynęła w bardzo sympatycznej i rodzinnej atmosferze.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska „Bezpieczne życie seniorów”

 

 

W dniu 3 grudnia 2014 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Przecznica, odbyło się spotkanie edukacyjne z członkami Towarzystwa Średzkich Amazonek, zorganizowane w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne Życie Seniorów”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Podczas prowadzonych prelekcji mundurowi przedstawili tematykę obejmującą zagrożenia, z jakimi można zetknąć się w życiu codziennym  oraz jak należy się ich ustrzec. Tematyka spotkania obejmowała także zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki poruszające tematykę „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego” oraz „Tlenku węgla”. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadził mł. bryg. Radosław Pietrzyński.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: KPP Środa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dla czadu!

 

W dniu 07.12.2014 r. w godzinach  11.00-14.00 , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Środzie Wlkp. organizuje  dla wszystkich mieszkańców powiatu ,,Dzień otwartych strażnic”. Tematem wiodącym będzie tlenek węgla stwarzający zagrożenia zdrowia i życia oraz wskazówki dotyczące okresu zimy i bezpiecznego poruszania się na akwenach wodnych pokrytych lodem.

 

 

 

Warsztaty ratownictwo wodne

 

W dniu 29 listopada 2014 roku na terenie gm. Nowe Miasto n/Wartą odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego, zorganizowane dla jednostek OSP z KSRG jak również spoza systemu. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego powiatu średzkiego. Cześć teoretyczna warsztatów odbyła się w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście i obejmowała następującą tematykę;

 1. Organizacja ratownictwa wodnego w KSRG,
 2. Sprzęt ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym,
 3. Organizacja działań na poziomie podstawowym, współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno - Nurkowego,
 4. Proces tonięcia, hipotermia, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach
  na wodzie,
 5. Działania ratownicze i zabezpieczające,
 6. Usuwanie skutków powodzi.

 

 

 

Po zakończeniu teorii uczestnicy warsztatów udali się do Mariny Pod Czarnym Bocianem w Nowym Mieście gdzie przeprowadzono część praktyczną warsztatów;

 1. Wykorzystanie rzutki ratowniczej i koła ratunkowego do ratowania tonącego,
 2. Wykorzystanie łodzi motorowej i wiosłowej do ratowania tonącego,
 3. Wykorzystanie deski lodowej,
 4. Działania ratownicze i zabezpieczające; uszczelnianie przecieków, podwyższanie wałów, likwidacja przebicia hydraulicznego, metoda ochrony wałów od strony wodnej, uszczelnianie śluzy.

Warsztaty zakończyły się podsumowaniem, po którym uczestnicy zostali zaproszenia na tradycyjną grochówkę.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe w JRG

 

W miesiącu Listopad 2014 roku w średzkiej jednostce ratowniczo-gaśniczej kontynuowano szkolenie praktyczne z zakresu wielu dziedzin ratownictwa. Okres ten to realizowanie zagadnień poruszanych podczas warsztatów organizowanych w ramach poszerzania wiedzy przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. Na poszczególnych zmianach realizowano następujące dziedziny ratownictwa :

1.      Ratownictwo chemiczno-ekologiczne na poziomie podstawowym. W nawiązaniu do warsztatów HAZMAT –Basic realizowano tematykę likwidowania małych zagrożeń, ćwicząc uszczelnianie pojemników, beczek i zbiorników przy użyciu : kołków, klinów,  foli, pasty uszczelniającej itp. Wykorzystano także, do uszczelnienia zbiornika odpowiednio zabezpieczoną poduszkę pneumatyczną oraz pasy. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas tego typu zdarzeń.

 

 

2.      Ratownictwo techniczne – działania poszukiwawcze, czyli nawiązanie do warsztatów  TECHNIKA 14”. Realizowano zagadnienie zabezpieczenia stropu i ścian przy użyciu dostępnego materiału - drewnianych konstrukcji podporowych. Wykorzystano uwagi dotyczące sposobu i techniki budowy podpory pojedynczej oraz podwójnej.

 

 

3.      Taktyka gaszenia pożarów – doskonalenie umiejętności gaszenia pożaru mieszkania i piwnicy. Podczas ćwiczeń wykorzystano ,, zadymiarkę” w celu urealnienia rzeczywistej akcji gaśniczej. Ćwiczono następujące elementy :  poszukiwanie osoby  przy użyciu kamery termowizyjnej, dotarcie do  poszkodowanego i ewakuację. Gaszenie pożaru oraz poszukiwanie i ewakuację strażaka-ratownika z wykorzystaniem dodatkowego zestawu ewakuacyjnego.

 

 

 

 

4.      W ramach doskonalenia zawodowego realizowano tematykę związaną z działaniami podczas zdarzeń z udziałem skroplonych gazów i cieczy palnych. W ramach rozpoznania operacyjnego obiektu zapoznano zmiany służbowe z obiektem firmy TERMOSCHIESSEL na terenie znajdują się przepompownie oraz magazyny gazów wykorzystywanych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji.

 

 

 

Akcja Nie Dla Czadu

 

         W dniu 25 listopada 2014 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przeprowadzili niecodzienne działania w ramach kampanii edukacyjno - prewencyjnej „Nie dla czadu”. 

            Celem nadrzędnym było bezpośrednie dotarcie do mieszkańców wytypowanych budynków znajdujących się na terenie miasta w celu rozpropagowania ulotek opracowanych przez komendę, zawierających informację dot. bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji użytkowych oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

            Do przeprowadzonych działań zostali także włączeni przedstawiciele wybranych spółdzielni mieszkaniowych, którym przekazano ulotki w celu rozpropagowania ich wśród mieszkańców administrowanych osiedli mieszkaniowych.

            Podjęte czynności zostały przez mieszkańców bardzo pozytywnie przyjęte i będą  w przyszłości kontynuowane.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz.

 

 

 

 

 

Uroczysty apel

 

 

W dniu 18 listopada 2014 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, odbył się uroczysty apel z okazji nadania wyższych stopni, stanowisk służbowych oraz złożenia ślubowania przez nowo przyjętych strażaków.

 

Awansowani w stopniu:

-           na stopień starszego sekcyjnego awansowali; sekc. Dominik Drella, sekc. Grzegorz Pańczak,

-           na stopień starszego strażaka awansowali; str. Eryk Wojnicz, str. Maksymilian Wrzesiński.

 

Mianowani na wyższe stanowiska służbowe:

-           na stanowisko starszego ratownika – kierowcy; mł. ogn. Karol Łagoda, st. sekc. Artur Graczyk, sekc. Dominik Drella, sekc. Grzegorz Pańczak,

-           na stanowisko starszego ratownika; st. sekc. Paweł Grabowski, st. sekc. Hubert Niemier.

 

Ślubowanie złożyli:

-           strażak Adam Lachowicz,

-           strażak Piotr Cichoń. 

 

Awanse w stopniu oraz decyzje o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak. W dalsze części apelu nowo przyjęci strażacy złożyli ślubowanie.

 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, Foto; kpt. Zbigniew Tunkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska „Spotkanie z sołtysami”

 

W dniu 14 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Dominowo, na którym omówione zostały, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (zasady bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla). Poruszone zostały także kwestie dotyczące podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego gospodarstw rolnych oraz magazynów ze zbożem i słomą. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadził kpt. Piotr Musielak.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: sierż. Paweł Szafrański 

 

 

 

 

 

Dni otwartych strażnic

 

W niedzielę 9 listopada 2014 r. drzwi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej były otwarte dla osób, które chciały zobaczyć pojazdy i sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Goście dowiedzieli się również jak zapobiegać pożarom, jak groźny jest tlenek węgla i kiedy może się pojawić. Podczas prelekcji przedstawiono warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych. Ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej na przygotowanej pozoracji, pokazali jak przebiega akcja ratowniczo - gaśnicza podczas wypadku drogowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki poruszające tematykę „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego” oraz „Tlenku węgla”

Tekst i zdjęcia mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste przekazanie sprzętu .

 

W piątkowe popołudnie na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu  rozpoznawczo – ratowniczego i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz sprężarki tłokowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Dyrektora Biura Finansów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie st. bryg. Andrzej Król, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Lech Janiak,  Starosta Powiatu Średzkiego Tomasz Pawlicki, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,   Wójt Gminy Nowe Miasto n / Wartą Aleksander Podemski, Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter, Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas, Skarbnik Powiatu Średzkiego Agnieszka Krupa Sokołowska , Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wlkp. dh Jerzy Bartkowiak, Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk. Zbigniew Dolata, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. kom. Paweł Dymarski, Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Paweł Ludwiczak, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. ks. dr Krzysztof Michalczak , delegacja strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Murzynowa Kościelnego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp .

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak powitał przybyłych na uroczystość gości oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu pojazdu oraz sprzętu specjalistycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskiej pozyskała:

 

 

 

Lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy FORD TRANSIT CUSTOM COMBI – zakup dofinansowany przez Samorząd Miasta Środy Wielkopolskiej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Koszt całkowity 126.036 zł.

 

 

Zestaw sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wysokościowego – dofinansowany przez Samorząd Miasta Środy Wielkopolskiej w kwocie 7.500 zł. Oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7.500 zł.

 

 

Urządzenia do diagnostyki sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych - zakup dofinansowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Samorząd Powiatu Średzkiego, Samorządy Gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n/Wartą i Zaniemyśl. Koszt całkowity 50.498 zł.

 

 

 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński; zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

Ćwiczenia aplikacyjne

 

W dniu 6 listopada 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyły się ćwiczenia aplikacyjne „Katastrofa w komunikacji drogowej z dużą liczbą osób poszkodowanych”.

Scenariusz ćwiczeń: wypadek drogowy z udziałem autobusu oraz samochodu osobowego (bus) na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 i wojewódzkie nr 432. Autobus przewoził 60 osób (dzieci w wieku szkolnym). Samochód osobowy przewoził 9 osób. Autobus na skutek wypadku wjeżdża do przydrożnego rowu, wszyscy pasażerowie są uwięzieni wewnątrz pojazdu. Samochód osobowy zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo, jedna osoba zostaje uwięziona w pojeździe, pozostali pasażerowie opuszczają pojazd o własnych siłach. Autobus zniszczył infrastrukturę drogową (bariera zabezpieczająca, sygnalizator świetlny). Warunki atmosferyczne: okres zimowy temperatura powietrza -17 0C, umiarkowane opady śniegu.

Podczas ćwiczeń oceniono: prawidłowość przyjęcia zgłoszenia, dysponowanie sił i środków, przepływ informacji między służbami ratunkowymi i współdziałającymi, decyzje podjęte przez kierującego działaniami ratowniczymi. Sprawdzono możliwości utworzenia sztabu oraz zaplecza logistycznego.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele:

-           Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.

-           Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego gmin; Środa Wlkp. Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, Zaniemyśl,

-           Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

-           Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań Rejon Środa Wlkp.

-           Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

-           Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.    

Ćwiczeniami koordynował Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński; foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawiamy na szkolenie praktyczne

 

       Miesiąc październik to kolejny okres w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poświęcony ćwiczeniom doskonalącym . Praktyczne zajęcia zgodnie z miesięcznym planem szkolenia, przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG pozwoliły na przećwiczenie zagadnień ratownictwa :

 

Ratownictwo wysokościowe - kontynuowano praktyczne ćwiczenia związane z ratownictwem wysokościowym w studniach, wykopach i szambach. W tym celu wykorzystano nowo zakupiony sprzęt do ratownictwa wysokościowego, trójnóg ewakuacyjny oraz zestaw ratunkowy Rollgliss .

 

 

 

 

 

           

Ratownictwo techniczne - wypadki komunikacyjne. Ćwiczono stabilizacje oraz ewakuację poszkodowanego z pojazdu znajdującego się w różnych pozycjach ( po dachowaniu, na boku, z utrudnionym dojściem do pojazdu ). Do ewakuacji osoby znajdującej się pod pojazdem wykorzystano : drewniane elementy samodzielnie przygotowanego zestawu, podpory regulowane, pasy ściągające oraz  kliny .

 

 

 

 

 

Taktyka gaszenia pożarów  - wewnętrznych, także przy wykorzystaniu wentylacji nadciśnieniowej. Obiektami służącymi do ćwiczeń były pomieszczenia Komendy, które poprzez ,,zadymianie” pozwalały na stworzenie przybliżonych warunków pożaru. Do poszukiwania osób poszkodowanych wykorzystano kamerę termowizyjną. Kolejnym celem zrealizowanym podczas ćwiczeń było wykorzystanie wentylatorów osiowych podczas gaszenia pożaru. Ustawiano wentylatory w różnych konfiguracjach  i odległościach od otworów. Próby te pokazały , jakie znaczenie podczas wentylacji nadciśnieniowej ma ustawienie jednego a kilku wentylatorów,   ich odległość w stosunku do otworu, a także różnice stosunku otworów wejściowych do wyjściowych.

 

 

 

 

 

Tekst kpt. Zb. Tunkiewicz, foto; Archiwum JRG KPPSP Środa Wlkp.

 

 

Zagrożenia w okresie grzewczym

 

W dniu 30 października 2014 roku   w   Zespole Szkół Akademickich w Środzie Wlkp.    odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli KP PSP w Środzie Wlkp.  z młodzieżą klas gimnazjalnych. W trakcie spotkania  kpt. Piotr Musielak    przedstawił zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych oraz zasady ich użytkowania. W kontekście częstych zatruć tlenkiem węgla kpt. Zbigniew Tunkiewicz   zwrócił uwagę na przyczyny jego powstania oraz jego wpływ na organizm człowieka. Przedstawiono właściwości fizyko-chemiczne niebezpiecznego tlenku węgla , który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa stałego lub gazu. W sposób praktyczny przedstawiono, również  sposób zachowania się oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach podtrucia dymem i tlenkiem węgla.

Tekst i foto. kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

Drugi Turniej Służb Mundurowych Kadeci Kontra Zawodowcy

 

W dniu 24 października 2014 r. w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej odbył się II Turniej Służb Mundurowych Kadeci Kontra Zawodowcy. Organizatorami turnieju byli uczniowie klas policyjnych oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, przy współpracy; Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wielkopolskiej, Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej, Ratownictwa Medycznego w Środzie Wielkopolskiej. Turniej miał na celu integrację funkcjonariuszy służb mundurowych z młodzieżą uczęszczającą do klas mundurowych oraz wsparcie działalności Hospicjum im. Piotra Króla.

W turnieju brały udział czteroosobowe reprezentacje:

-           Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.,

-           Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,

-           Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.,

-           Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp.

-           Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,

-           Ratownictwa Medycznego w Środzie Wlkp.,

-           I, II i III klasy policyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,

-           I, II i III klasy wojskowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,

-           I i II klasy ratownictwa medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,

-           Związku Harcerstwa Polskiego w Środzie Wlkp.   

Zawodnicy zmierzyli się w 7 konkurencjach sprawnościowych oraz rozwiązywali zagadkę kryminalną. W grupie zawodowców najlepsze wyniki uzyskały reprezentacje;

I miejsce - Areszt Śledczy w Środzie Wlkp.,

II miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,

III miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.

W grupie kadetów klasyfikacja przedstawiała się następująco;  

I miejsce - III klasa policyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,

II miejsce - I klasa wojskowa Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,

III miejsce - Związek Harcerstwa Polskiego w Środzie Wlkp.

Sportowa rywalizacja przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze.

Tekst i foto: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne życie seniorów

 

W dniu 17 października 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek” z gminy Dominowo. Spotkanie zorganizowano w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne Życie Seniorów”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Przedstawiciele poszczególnych służb przedstawili seniorom zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć w życiu codziennym oraz jak mogą się ich ustrzec. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego przedstawił kpt. Piotr Musielak. Prelekcja obejmowała zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki opracowane i wydane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Treść ulotki obejmuje przedstawione podczas prelekcji zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem seniorów, którzy z uwagą słuchali rad oraz wskazówek.  

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: asp. sztab. Stanisław Pieszke

 

 

 

 

 

Warsztaty medyczne na targach POLEKO 2014

 

 

W dniach od 14 -17 października 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2014. Targi były okazją, aby pokazać zwiedzającym jak strażacy są przygotowani do różnych stanów zagrożenia środowiska. Targi były również areną kolejnych manewrów medycznych województwa wielkopolskiego. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. w składzie; młodszy aspirant Radosław Misiek, sekcyjny Grzegorz Pańczak, starszy strażak Robert Ratajczak w otoczeniu stoisk targowych i zwiedzających gości, zmierzyła się z trzema pozoracjami medycznymi. Udzielenie pomocy podczas wypadku na budowie, gdzie jeden z poszkodowanych został przygnieciony przez betonowe płyty, natomiast drugi miał przebity brzuch metalowym prętem i odmę. W drugiej scence należało udzielić pomocy nieprzytomnemu dziecku, wyciągniętemu z jeziora, u którego nie stwierdzono oddechu oraz jego matce, która zemdlała. Ostatnia pozoracja to zasłabnięcie strażaka podczas ewakuacji poszkodowanego z płonącego budynku, poszkodowany bez oddechu i tętna.

Strażacy skorzystali również ze stanowisk edukacyjnych, na których mogli się zaznajomić z platformą e-lerningową iMedic, mającą ułatwiać wybór prawidłowego postępowania w stanach zagrożenia życia oraz zobaczyć wprowadzone do zestawu PSP R-1 elementy służące do podtrzymania drożności dróg oddechowych. Jedno ze stanowisk służyło do nauki obsługi defibrylatora półautomatycznego AED podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłego oraz oceny skuteczności pośredniego masażu serca. Kilkugodzinne manewry to doskonała forma nauki oraz przypomnienie wiadomości z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jak również możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z innych jednostek PSP województwa wielkopolskiego.

 

Tekst; zdjęcia  mł. kpt.: Michał Bartkowiak

 

 

 

 

 

 

Narada służbowa pionu kwatermistrzowskiego i technicznego jednostek

Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego 

 

W dniach 6 – 7 października 2014 r. w Hermanowie (gm. Nowe Miasto n/Wartą) odbyła się narada służbowa pionów kwatermistrzowskiego i technicznego jednostek PSP województwa wielkopolskiego. W naradzie wzięli udział Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - st. bryg. Lech Janiak, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Poznaniu - bryg. Wiesław Pokorski, Naczelnik Wydziału Technicznego KW PSP w Poznaniu - mł. bryg. Adam Topolski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej - mł. bryg. Jarosław Kuderczak, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa wielkopolskiego. Uczestników narady, zaszczycili swą obecnością: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Wojciech Mendelak, Starosta Powiatu Średzkiego - Tomasz Pawlicki, Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą  - Aleksander Podemski.

Podczas dwudniowej narady przedstawiono następujące zagadnienia:

-           Zarządzenie nr 33 / 2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 11 lipca 2014 w sprawie zasad prowadzenia gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego - mł. bryg. Adam Topolski,

-           Karty drogowe pojazdów i sprzętu, dokumentacja pracy - mł. kpt. Andrzej Kaczmarek,

-           Wypadki i kolizje pojazdów PSP w latach 2011-2014 - mł. bryg. Adam Topolski,

-           Procedury obowiązujące przy zgłaszaniu szkód komunikacyjnych i majątkowych – Joanna Warlikowska – firma Maximus Broker,

-           Plan zakupów i fundusz wsparcia PSP na 2015 rok. Realizacja zakupu pojazdów w 2014 roku – bryg. Wiesław Pokorski,

-           Zakupy sprzętu z dofinansowaniem WFOŚiGW w Poznaniu w 2014 roku. Umowy na Fundusz Wsparcia PSP. Plan na 2015 rok – sprzęt z dofinansowaniem z WFOŚiGW -mł. bryg. Grzegorz Banaszak,

-           Roczny Przegląd Technicznych - pojazdów i sprzętu. Omówienie rozkazu WKW PSP w sprawie Rocznego Przeglądu Technicznego w 2014 roku - mł. bryg. Andrzej Kaczmarek,

-           Projekt rozporządzenia MSW w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP w kontekście posiadanych pojazdów - mł. bryg. Adam Topolski,

-           Dotacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w KSRG w 2014 r. - st. asp. Jarosław Patrzykont,

-           Wnioski z kontroli kwatermistrzowskich w KM/P PSP - mł. bryg Grzegorz Banaszak i st. asp. Jarosław Patrzykont,

-           Realizacja inwestycji budowlanych w 2014 roku na terenie woj. wielkopolskiego oraz plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015 - mł. kpt. Piotr Matysiak,

-           Projekt logistycznego zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych - bryg. Wiesław Pokorski,

-           Zmiany w prawie zamówień publicznych - sekc. Marcin Goliński,

-           Prezentacja sprzętu ochrony dróg oddechowych – Jarosław Dąbrowski - przedstawiciele firmy Honeywell.

Na zakończenie narady Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak, podsumował omawiane tematy oraz złożył podziękowania organizatorom i prelegentom.    

 

Tekst; mł. bryg.: Radosław Pietrzyński, Zdjęcia:Paweł Gawarecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni otwartych strażnic

 

Pierwsza niedziela października br. była dniem „Drzwi otwartych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Osoby, które zdecydowały się nas odwiedzić w tym dniu, dowiedziały się między innymi; jak zapobiegać pożarom, jak groźny jest tlenek węgla i kiedy może się pojawić. Podczas prelekcji przedstawiono również warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych. Ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wlkp. przygotowali pozorację pożaru mieszkania i zaprezentowali przebieg działań ratowniczo – gaśniczych podczas takich pożarów. Goście po wysłuchaniu prelekcji oraz pokazie działań ratowniczo – gaśniczych, mogli obejrzeć pojazdy gaśnicze jak również sprzęt, jakim dysponuje jednostka. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki poruszające tematykę „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego” oraz „Tlenku węgla”

Tekst i zdjęcia mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 

W sobotę 4 października br. zakończyło się szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Uczestnicy szkolenia zostali zapozna ni z następującą tematyką:

-           konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii,

-           działania ratownicze i zabezpieczające,

-           usuwanie skutków powodzi,

-           sprzęt ratownictwa wodnego,

-           czynności członka załogi łodzi ratowniczej,

-           udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom,

-           lokalizacja i wydobywanie zwłok,

-           działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią,

-           działania ratownicze na łodziach.

Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności polegała na prawidłowym rozwiązaniu testu teoretycznego oraz zrealizowaniu dwóch zadań praktycznych. Do egzaminu końcowego przystąpiło ogółem 67 strażaków ochotników. Wszyscy druhowie, zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując pozytywną ocenę.

Tekst i zdjęcia mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe w JRG

 

 

W miesiącu  wrzesień 2014 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej rozpoczęto  realizację  lub kontynuowano  szkolenia  doskonalące  nawiązując do   następujących  zagadnień  ratownictwa:

Ratownictwo wysokościowe – na obiektach znajdujących się w parku Łazienki w Środzie Wlkp. (kanały i  studzienki rewizyjnej  instalacji  deszczowej )  przećwiczono ewakuację osoby  poszkodowanej w warunkach zbliżonych do  rzeczywistej akcji ratowniczej. Podczas ćwiczeń wykorzystano zakupiony trójnóg ewakuacyjny oraz zestaw  ratunkowy Rollgliss.

 

 

 

 

 

Ratownictwo techniczne – wypadki komunikacyjne wykorzystując  dostępny sprzęt oraz wrak pojazdu samochodowego. Ćwiczono zabezpieczenie miejsca, stabilizację pojazdu oraz ewakuację osoby poszkodowanej z pojazdu ułożonego na boku oraz po dachowaniu.

 

 

 

 

 

Gaszenie pożarów – tym razem skupiono się podczas ćwiczeń praktycznych na pożarze mieszkania na pierwszej kondygnacji. Ćwiczenie zostało przeprowadzone w budynku magazynowym Komendy. Do poszukiwania osoby poszkodowanej wykorzystano kamerę termowizyjną , a  do ewakuacji  przez okno  podnośnik SH -24. Aby urealnić sytuację, pomieszczenia  do ćwiczeń zostały zadymione przy użyciu zadymiarki.

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

Szkolenie przeciwpowodziowe

 

   Niedziela 28 września br. była bardzo pracowita dla uczestników szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego. Na plaży Gminnego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego Centrum Marina nad Zalewem Średzkim, strażacy jednostek OSP z terenu powiatu średzkiego, realizowali praktyczną część tego szkolenia.  

Tematyką zajęć były: działania ratownicze i zabezpieczające, usuwanie skutków powodzi, czynności członka załogi łodzi ratowniczej, działania ratownicze na lodzie.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie UKF

 

W dniu 20 września 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się szkolenie dla abonentów sieci radiowej UKF - ochrony przeciwpożarowej. Uczestnikom szkolenia przedstawiono następującą tematykę:

-           Zasady nawiązywania i prowadzenia korespondencji w sieciach radiowych PSP,

-           Zasady prowadzenia nasłuchu na kanale krajowej sieci współdziałania i alarmowania KSW,

-           Dyscyplina pracy radiowej,

-           Obsługa urządzeń radiowych,

-           Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń radiowych,

-           Metodyka postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu średzkiego. Uprawnienia do obsługi urządzeń radiowych uzyskało 50 osób. 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński; Zdjęcie: mł. asp. Daniel Pawłowski

 

 

Ewakuacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Środzie Wielkopolskiej w miejsce zastępcze.

 

W dniu 11 września 2014 r. przeprowadzono ćwiczenia w zakresie przeniesienia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej  w miejsce zastępcze. Ćwiczenia zrealizowano  dwuetapowo.

Pierwszy etap ćwiczeń został przeprowadzony w formie aplikacyjnej i polegał na przeniesieniu Stanowiska Kierowania w miejsce zastępcze do Komendy Powiatowej PSP w Śremie.

W drugim etapie ćwiczeń Stanowisko Kierowania zostało fizycznie przeniesione do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej – pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.

W ramach ćwiczeń sprawdzono możliwości nawiązania łączności radiowej, uruchomienia systemów teleinformatycznych, systemu selektywnego alarmowania  jednostek OSP oraz  przekierowania numerów alarmowych w miejsce zastępcze.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Zdzisław Jędrzak – Wicestarosta Powiatu Średzkiego, Henryk Markiewicz – Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli, kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp., dyspozytorzy i dublerzy Stanowiska Kierowania.

Tekst i zdjęcia: mł.bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi Otwartych Strażnic

 

W dniu 7 września 2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej realizując program „Dni Otwartych Strażnic” udostępniła obiekt dla osób, które chciały poznać specyfikę służby strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Środzie Wlkp.  Podczas spotkań z osobami które odwiedziły Komendę omówiono również zasady zapobiegania pożarom i zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla.

Kolejne „Drzwi Otwarte” odbędą się w dniu 5 października 2014 w godzinach od 10.00 do 13.00.

Tekst: mł.bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: str. Eryk Wojnicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej – sierpień 2014

 

Zgodnie z harmonogramem szkolenia na miesiąc  sierpień 2014r. strażacy ratownicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Środzie Wlkp. realizowali ćwiczenia praktyczne,  których celem było wyrabianie nawyków  oraz  umiejętności  prawidłowego wykorzystania sprzętu stanowiącego  wyposażenie pojazdów . Ćwiczenia  były prowadzone na poszczególnych zmianach służbowych  na placu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  oraz na terenie  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w  Chwałkowie. Obiekt oczyszczalni wcześniej został poddany operacyjnemu rozpoznaniu obiektu.  Podczas zajęć doskonalących przećwiczono  następujące dziedziny ratownictwa :

 

-  ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym ( wykorzystanie podstawowego zestawu sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz podnośnika SH- 24),

 

 

 

-  ratownictwo chemiczno-ekologiczne na poziomie podstawowym ( zagadnienia  przedstawione na przeprowadzonych  warsztatach  HAZMAT –Basic ),

 

 

 

 

 

-  ratownictwo medyczne ( podstawowe procedury ratownicze z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ),

 

 

 

 

-  pożary wewnętrzne (– poszukiwanie poszkodowanych, lokalizacja źródeł ognia  przy użyciu kamery termowizyjnej ).

 

 

 

Tekst: kpt. Zbigniew Tunkiewicz, zdjęcia: archiwum  JRG KP PSP w Środzie Wlkp.

 

 

 

Ćwiczenia doskonalące z zakresu chemiczno-ekologicznego.

 

W dniu 27.08.2014 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Wlkp. korzystając z zaproszenia kierownictwa MPECWIK  w Środzie Wlkp.  przeprowadzili  na obiekcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla poziomu podstawowego wykorzystując wiedzę z warsztatów chemicznych pod kryptonimem HAZMAT - Basic. Ćwiczenia polegały na symulowanym  wycieku niewielkiej ilości środka ECO CHLOR   z  uszkodzonego pojemnika w pomieszczeniu magazynowym. Z laboratorium podczas ćwiczeń kierownictwo zakładu przećwiczyło procedurę  ewakuacji pracowników. Strażacy  realizując  ćwiczenie w celu ochrony osobistej wykorzystali ubrania ochronne chemoodporne, ubrania  typu 3 oraz aparaty izolujące drogi oddechowe. Przeprowadzone ćwiczenia miały ma celu pokazanie  konieczności użycia urządzeń pomiarowych oraz  wykorzystania jednego ze  sposobów  prostego    i szybkiego zabezpieczenia niewielkiego uszkodzonego pojemnika oraz jego bezpiecznej ewakuacji    z budynku. Zaprezentowano także,  metodę dekontaminacji wstępnej budując  stanowisko przy   użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu GBA2,5/16. Po powrocie do jednostki, omówiono pozostałe sposoby  i możliwości zabezpieczania niewielkich wycieków przy użyciu : kołków, klinów, foli uszczelniających oraz przy wykorzystaniu zbiornika typu overpack  stanowiącego wyposażenie przyczepki dekontaminacyjnej.

Tekst, zdjęcia ; kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty szkoleniowe Las 2014

 

W dniu 12.07.2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskiej zorganizowała warsztaty szkoleniowe pod kryptonimem Las- 2014.

W warsztatach uczestniczyły SIS z KP PSP Środa Wlkp., oraz jednostek OSP z gminy Środa Wielkopolska i Dominowo. Warsztaty odbywały się w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Czerniejewo Leśnictwo Milkarowo oddział Nr 283 oraz  w miejscowościach Janowo ( Zalew Średzki) , Mączniki i Dębiczek.

W trakcie warsztatów zostały zrealizowane zagadnienia związane z:

- taktyką gaszenia pożarów w kompleksach leśnych,

- rozpoznaniem zaopatrzenia wodnego

- budową stanowisk wodnych,

- sposobami i metodami dostarczania wody do miejsca pożaru,

- metodyką organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.

W warsztatach uczestniczyły zastępy; KP PSP Środzie Wlkp. oraz OSP Dominowo, Brodowo, Mączniki, Koszuty i Jarosławiec.

W warsztatach uczestniczył również przedstawiciel nadleśnictwa Czerniejewo Podleśniczy Arkadiusz Stępień.

Podsumowania warsztatów dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek.

Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski, Foto: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O bezpieczeństwie z dziećmi

 

W dniu 07.07.2014 r. w ramach wakacyjnych zajęć edukacyjnych zorganizowanych w świetlicach wiejskich w Boguszynie i Dębnie, kpt. Piotr Musielak z Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz st. asp. Piotr Pawlak z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., rozmawiali z najmłodszymi i trochę starszymi dziećmi o tym jak spędzać czas wolny by zabawa była bezpieczna i zawsze kończyła się szczęśliwie. Mundurowi zwrócili szczególną uwagę na temat bezpiecznej kąpieli. Tłumaczyli dzieciom, o niebezpieczeństwach kąpieli w niedozwolonych miejscach. Wszyscy mali słuchacze otrzymali od funkcjonariuszy ulotki pt. „Ruszam na wakacje”, oraz odblaskowe duszki święcące w ciemności.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

Środa Wielkopolska  Manewry medyczne – „ Bezpieczne wakacje”

 

W sobotnie przedpołudnie dnia 21 czerwca 2014 roku odbyły się II Średzkie Manewry Medyczne pod kryptonimem „Bezpieczne Wakacje”. Pozoracje odbywały się na terenie Parku Łazienki w Środzie Wielkopolskiej i na terenie Gminnego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego zlokalizowanego nad Zalewem Średzkim - Centrum Marina. Ćwiczenia składały się z sześciu stanowisk pozoracji medycznych realizowanych w naturalnych warunkach. 

Celem ćwiczeń było przypomnienie obowiązujących zasad z ratownictwa medycznego i sposobów ich realizowania zgodnie z obowiązującymi procedurami  KPP (dla zespołów spoza KSRG zgodnie z właściwymi procedurami dla poszczególnej służby).

W manewrach brały udział zespoły z Policji,  OSP Brodowo, OSP Klęka, OSP Krzykosy, OSP Pięczkowo, OSP Zaniemyśl i JRG Środa Wlkp. Funkcję rozjemców pełnili ratownicy medyczni z PRM Środa, , Koordynatorzy Powiatowi Ratownictwa Medycznego PSP ze Śremu,  Wrześni i Środy,  oraz funkcjonariusze z KP PSP w Środzie Wlkp. Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych omówiono zasady współpracy  podmiotów KSRG z PRM i innymi służbami. Całość zakończyło podsumowanie przez Komendanta Powiatowego PSP w Środzie mł. bryg Jarosława Kuderczaka i wspólny posiłek.

 

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Bogusław Podgórski

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie podstawowe OSP

 

W dniu 8 czerwca 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbył się egzamin kończący, szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Uczestnicy w trakcie szkolenia zostali zapoznali z następującymi tematami:

- organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej,

- służba wewnętrzna,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

- drabiny pożarnicze,

- węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany,

- proces spalania, rozwój pożaru,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych,

- ratowniczy sprzęt mechaniczny,

- zadania strażaków w zastępie,

- podstawy organizacji akcji,

- taktyka gaszenia pożarów,

- rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych,

- gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,

- ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,

- podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych,

- działania w czasie innych miejscowych zagrożeń,

- łączność i alarmowanie,

- elementy pierwszej pomocy.      

W szkoleniu uczestniczyło 52 członków OSP z 15 jednostek powiatu średzkiego. Do egzaminu końcowego przystąpiło 49 strażaków ochotników. Egzamin składał się z dwóch etapów: teoretycznego – rozwianie testu zawierającego 40 pytań i praktycznego – wykonanie czterech zadań. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu było zaliczenie z pozytywnym wynikiem części teoretycznej. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do  egzaminu uzyskali pozytywną ocenę końcową.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia specjalistyczne w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej.

 

W dniu 05 czerwca 2014 r. Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wlkp. uczestniczyła w ćwiczeniach specjalistycznych zorganizowanych przez Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej. Ćwiczenia pod kryptonimem MORDOR 2014 składały się czterech etapów.

Etap I – Interwencja na placu spacerowym aresztu.

Etap II – nielegalna demonstracja przed bramą aresztu.

Etap III – sytuacja zakładnicza w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Etap IV – dekontaminacja wstępna osób narażonych na kontakt z substancją niewiadomego pochodzenia.

W ćwiczeniach uczestniczyły 4 zastępy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej, które realizowały następujące zadania.

1.         Gaszenie pożaru w pomieszczeniu kuchni, znajdującej się w piwnicy budynku aresztu.

W wyniku pożaru jedna osoba zostaje poszkodowana. Ratownicy ewakuują osobę ze strefy zagrożenia, udzielają jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazują Zespołowi Ratownictwa Medycznego, gaszą pożar, sprawdzają i oddymiają pomieszczenia.

2.         Substancja niewiadomego pochodzenia.

Terroryści próbowali odbić z konwoju przewożoną osobę. Po nieudanej próbie odbicia, przedostają się do budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Biorą kilku zakładników, barykadują się w dwóch salach lekcyjnych, grożą zdetonowaniem ładunków wybuchowych. Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowany specjalny pododdział antyterrorystyczny oraz zespół pirotechniczny Policji. W celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia zadysponowane zostają również dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze Środy Wlkp. W trakcie odbijania zakładników okazuje się, że terroryści przywiązali do jednego z zakładników pojemnik, z którego wysypuje się niezidentyfikowany biały proszek. W związku z zaistniałą sytuacją dowódca akcji podejmuje decyzję o odizolowaniu zakładników oraz funkcjonariuszy zespołu pirotechnicznego i informuje o tym kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi. Na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane kolejne dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze Środy Wlkp. z przyczepką dekontaminacyjną i namiotem pneumatycznym. Działania straży pożarnej polegały na podzieleniu terenu akcji na strefy, zabezpieczeniu pomieszczenia z niezidentyfikowaną substancją – biały proszek i pobraniu jej próbek. Kolejnym etapem działań była ewakuacja osób, które miały kontakt z niebezpieczną substancją oraz poddanie ich dekontaminacji wstępnej. Osoby poddane dekontaminacji wstępnej zostały przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego.           

Ćwiczenia obserwowali; Dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Okręgu Poznań oraz przedstawiciele służb biorących udział w ćwiczeniach.

W ćwiczeniach brali udział: Areszt Śledczy w Środzie Wlkp., Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Grupa Realizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., Straż Miejska w Środzie Wlkp., Zespół Ratownictwa Medycznego ze Środy Wlkp., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z UCZNIAMI TECHNIKUM HOTELARSKIEGO

 

W dniu 27 maja 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie z uczniami drugiej klasy technikum hotelarskiego. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. podczas spotkania, przedstawili uczniom tematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach zamieszkania zbiorowego, takich jak: hotele, motele i pensjonaty. Znajomość przedstawionych zagadnień jest niezbędna do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jak również w przyszłej pracy zawodowej.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia: Monika Kawicka 

 

 

 

 

Dni otwartych strażnic

 

W miesiącu maju mieszkańcy powiatu średzkiego mają okazję zwiedzić siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.             Strażnica jest dostępna dla zwiedzających we wszystkie niedziele maja począwszy od 04.05.2014r. W trakcie odbytych trzech wizyt średzcy strażacy prezentowali zwiedzającym pojazdy oraz sprzęt ratowniczy jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza. Wyjaśniali również na czym polega praca strażaka i czym oprócz gaszenia pożarów zajmują się strażak - ratownik. Podczas odwiedzin, dzieci dowiedziały sie jak dbać
o bezpieczeństwo swoje i innych oraz jak się zachować i gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Większość  zwiedzających stanowili najmłodsi sympatycy pożarnictwa - dzieci, które przyszły  pod opieką osób dorosłych.

Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski, zdjęcia: mł. kpt. Michał Bartkowiak

 

 

 

 

Powiatowy Dzień Strażaka 2014

 

W piątek 9 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci i renciści, delegacje z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach: 

·   st. bryg. Andrzej Król - Z- ca Dyrektora Biura Finansów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 

·   mł. bryg. Adam Topolski przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

·   Tomasz Pawlicki Starosta Średzki,

·   Zdzisław Jędrzak Wicestarosta Średzki,

·   Andrzej Gniotowski Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego,

·   Ernest Iwańczuk Zastępca Burmistrza Miasta Środy Wielkopolska,

·   Andrzej Janicki Wójt Gminy Krzykosy

·   Aleksander Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto n / Wartą

·   Krzysztof Urbas Wójt Gminy Zaniemyśl

·   ks. Janusz Małuszek Kapelan średzkich strażaków

·   insp. Paweł Wawrzyniak Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.,

·   kom. Przemysław Dymarski Z – ca Komendanta Policji w Środzie Wlkp.,

·   mjr Piotr Zdanowski – przedstawiciel Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,

·   Zofia Minge Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.,

·   st. bryg. w stanie spoczynku Stefan Kalak,

·   st. bryg. w stanie spoczynku Marian Przewoźniak,

·   Jerzy Bartkowiak Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Pożarnych RP
w Środzie Wlkp.

·   Aurelia Burzawa - Maik Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP
w Środzie Wlkp.,

·   Aneta Kłopot- Wartecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,

·   Artur Grajewski Prezes Zarządu firmy KNOTT w Zdziechowicach,

·   Waldemar Wesołek Prezes firmy Materiały Budowlane AW „WESOŁEK” Sp. z o.o. 
Sp. K. w Chociczy, 

·   Rafał Eichler Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp.

·   Jolanta Sołtysiak – Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp.

·   Delegacja strażaków ochotników z miasta partnerskiego Hennigsdorf.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak, który podziękował strażakom za ich oddanie i zaangażowanie w codziennej służbie, wyrazy uznania przekazał również strażakom jednostek OSP, emerytom i rencistom pożarnictwa. Podziękowania otrzymali też przedstawiciele władz samorządowych oraz lokali przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę.

Po wystąpieniu Komendanta nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe, przeniesień na wyższe stanowiska służbowe i wyróżnień.

Brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał:

-         asp. sztab. Jerzy Jaworski – KP PSP Środa Wlkp.

 

Złotym Znakiem Związku został odznaczony:

-        dh Bronisław Zając – OSP Murzynowo Leśne

 

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

-        dh Augustyn Falgier – OSP Mączniki

-        asp. sztab. Jarosław Frach – KP PSP Środa Wlkp.

-        dh Andrzej Janicki – Wójt Gminy Krzykosy

-        dh Wiesław Klupczyński – OSP Zaniemyśl

 

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

-        dh Janusz Bogdański – OSP Zaniemyśl

-        sekc. Dominik Drella – KP PSP Środa Wlkp. / OSP Dominowo

-        dh Daniel Pachura – OSP Kępa Wielka

-        dh Bogdan Zarzecki – OSP Brodowo

 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

-        dh Janusz Falgier – OSP Mączniki

-        dh Kamil Graczyk – OSP Brodowo

-        dh Michał Kaźmierczak – OSP Brodowo

-        ogn. Magdalena Kosiorowska – KP PSP Środa Wlkp. 

-        mł. asp. Daniel Pawłowski – KP PSP Środa Wlkp.

-        dh Maciej Pawlikowski – OSP Zaniemyśl

-        dh Zbigniew Warot – OSP Mączniki

-        dh Elżbieta Waśkowiak – OSP Pięczkowo

 

Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni:

-        Frank Dobratza – strażak z miasta partnerskiego Hennigsdorf.

-        dh Mateusz Doga – OSP Mączniki

-        dh Mateusz Konik – OSP Koszuty

-        dh Justyna Ludwiczak – OSP Brodowo

-        dh Ryszard Matuszczak – OSP Koszuty

-        dh Adam Szymański – OSP Mączniki

-        dh Maciej Wróblewski – OSP Mączniki

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

-        st. asp. Zbigniew Filipiak – na stopień aspiranta sztabowego

-        st. asp. Mariusz Poll – na stopień aspiranta sztabowego

-        asp. Wojciech Janicki – na stopień starszego aspiranta

-        st. sekc. Karol Łagoda – na stopień młodszego ogniomistrza

-        st. sekc. Bartłomiej Nowicki – na stopień młodszego ogniomistrza

-        sekc. Artur Graczyk – na stopień starszego sekcyjnego

-        str. Leszek Kuderski – na stopień starszego strażaka

 

Przeniesienia na wyższe stanowiska służbowe otrzymali:

-        kpt. Piotr Musielak na stanowisko Starszego Specjalisty

-        st. asp. Wojciech Janicki na stanowisko Dowódcy Sekcji

-        mł. ogn. Bartłomiej Nowicki na stanowisko Operatora Sprzętu Specjalnego

-        st. sekc. Magdalena Lis na stanowisko Starszego Technika.

 

Nagrodę pieniężną od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała
st. sekc. Magdalena Lis.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. uhonorował za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie średzkim, okolicznościowymi grawertonami:

-        Starostę Średzkiego Pana Tomasza Pawlickiego,

-        Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pana Wojciecha Ziętkowskiego,

-        Wójta Gminy Dominowo Pana Krzysztofa Pautera,

-        Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego,

-        Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pana Aleksandra Podemskiego

-        Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa.      

       Na koniec oficjalnej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście oraz w imieniu awansowanych, odznaczonych i wyróżnionych, podziękował asp. sztab. Mariusz Poll.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp.

 

W dniu 30 kwietnia 2014 roku st. kpt. mgr inż. Maciej Kaczmarek przyjął z rąk st. bryg. mgr inż. Lecha Janiaka Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu decyzję nadbryg. Wojciecha Mendelaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o powołaniu na stanowisko, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Uroczystość powołania nowego Zastępcy Komendanta odbyła się w siedzibie średzkiej Komendy, uczestniczyli w niej funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście powitani przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosława Kuderczaka : Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Burmistrz Miasta Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Zbigniew Dolata, Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Wawrzyniak, Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak oraz kapelan średzkich strażaków ks. Janusz Małuszek.

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek urodzony dnia 18 sierpnia 1976 roku w Środzie Wielkopolskiej, mieszkaniec gminy Środa Wielkopolska, żonaty ma dwoje dzieci – córkę i syna. Jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w roku 1998, rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 7 w Luboniu na stanowisku Dowódcy Zastępu, następnie od 2000 roku pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 9 w Mosinie na stanowisku Dowódcy Sekcji. W latach 2002 – 2006 kontynuuje edukację w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu szkoły otrzymuje awans na stopień młodszego kapitana i obejmuje stanowisko Dowódcy Zmiany w JRG Nr 9. W czasie pełnienia służby ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii i Bezpieczeństwa Pożarowego. Kolejnym etapem drogi służbowej było przeniesienie do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym gdzie w 2011 roku zostaje, awansowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju.

Tekst; mł.bryg. Pietrzyński

Zdjęcia; Gawarecki Paweł, Krzemiński Jarosław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Targi Pracy

 

W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Średzkim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej oraz Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP. W targach uczestniczyli przedstawiciele 30 firm i instytucji. Coroczne targi są okazją do nawiązanie bezpośredniego kontaktu między przedstawicielami firm a osobami poszukującymi pracy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Środzie Wielkopolskiej po raz pierwszy prezentowała możliwości podjęcia służby lub pracy w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Zaprezentowano również oferty szkół pożarniczych  przygotowujących do służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Wystawcy biorący udział w targach otrzymali podziękowania za udzielone wsparcie od Starosty Powiatu Średzkiego Tomasz Pawlickiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anety Kłopot – Warteckiej.            

Tekst i zdjęcia st.kpt. Podgórski Bogusław

 

 

 

Wielkopolskie eliminacje XXXVII edycji

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

Malanów 2014

 

W dniu 26 kwietnia 2014 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie odbyły się wielkopolskie eliminacje XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Organizatorem turnieju był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego

im. generała Stanisława Taczaka.

W turnieju uczestniczyła młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikuje się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych.

W tegorocznych eliminacjach wzięli udział finaliści eliminacji powiatowych z 32 powiatów Wielkopolski w sumie 94 osób. W pierwszej części turnieju finaliści pisali test składający się z 38 pytań. Osoby reprezentujące powiat średzki w pierwszej części eliminacji zajęli następujące miejsca;

Grupa I (szkoły podstawowej) – Piotr Gramza miejsce 28

Grupa II (szkoły gimnazjalne) – Szymon Puzicki miejsce 25

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne) – Krystian Senk miejsce 8

 

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji są dostępne na stronie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego.

http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/1070_wyniki_wielkopolskich_eliminacji_xxxvii_edycji_otwp_26042014_malanow.html

 

 tekst i zdjęcia kpt. Tunkiewicz Zbigniew

 

 

 

 

 

 

Pierwszy Memoriał Pływacki im. Macieja Strugarka

 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 odbył się I Memoriał Pływacki im. Macieja Strugarka zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., upamiętniający tragiczną śmierć naszego kolegi - funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. 

Uczestnikami pływackich zmagań były reprezentacje:

- Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,

- Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.,

- Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.,

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

- Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie,

- Komendy Powiatowej PSP w Śremie,

- Komendy Powiatowej PSP we Wrześni,

- Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.

 

 

 

 

 

 

Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach: styl dowolny 50 m, styl dowolny 100m, styl motylkowy 25 m, styl klasyczny 100 m oraz sztafeta 4x25 m.

W poszczególnych konkurencjach najlepsze wyniki osiągnęli:

 

 

50 m stylem dowolnym: I miejsce: Kevin Mrotek - KM PSP Poznań, II miejsce: Mateusz Grządzielewski – Areszt Śledczy, III miejsce: Bartłomiej Stasiak – KM PSP Poznań

 

 

 

100 m stylem dowolnym: I miejsce: Michał Kucierski - KM PSP Poznań, II miejsce: Krzysztof Witczak – KPP Środa Wlkp., III miejsce: Mariusz Łagowski – KP PSP Śrem

 

 

 

25 m stylem motylkowym: I miejsce: Kevin Mrotek - KM PSP Poznań, II miejsce: Piotr Rybaczewski – Areszt Śledczy, III miejsce: Mariusz Łagowski – KP PSP Śrem

 

 

 

 

100 m stylem klasycznym: I miejsce: Michał Kucierski - KM PSP Poznań, II miejsce: Marcin Dziaduszek – KM PSP Poznań, III miejsce: Fabian Grządzielewski – KPP Środa Wlkp.

 

 

 

Sztafeta 4 x 50 m: I miejsce: KM PSP Poznań, II miejsce: Areszt Śledczy, III miejsce: KP PSP Śrem

 

 

 

Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco: I miejsce: KM PSP Poznań, II miejsce: KPP Środa Wlkp., III miejsce KP PSP Śrem, IV miejsce: Areszt Śledczy, V miejsce: KP PSP Września, VI miejsce: KP PSP Środa Wlkp., VII miejsce: KP PSP Jarocin, VIII miejsce: Straż Miejska w Środzie Wlkp.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim drużynom za udział w I Memoriale Pływackim im. Macieja Strugarka.

Tekst: mł.bryg. Radosław Pietrzyński; Zdjęcia: st.ogn. Dariusz Białkowski, Paweł Gawarecki.

 

 

Ćwiczenia w Zespole Szkół  Słupia Wielka

 

W dniu 26.03.2014r. o godz. 11.30 przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w Zespole Szkół w Słupi Wielkiej. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w pomieszczeniu socjalnym na parterze budynku. W wyniku zaistniałego pożaru ranna została jedna osoba. Na miejsce ćwiczeń zostały zadysponowane 2 zastępy z JRG Środa Wlkp.

Przed przyjazdem jednostek SP na miejsce ćwiczeń dyrekcja szkoły i nauczyciele przeprowadzili sprawną ewakuacje uczniów na wyznaczone do tego miejsce.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono możliwości dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektu, zasady prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz ewakuacje osób poszkodowanych.

Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski,

Foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

Eliminacje powiatowe OTWP

 

Dnia 20 marca 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyły się eliminacje powiatowe do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło udział 18 laureatów eliminacji gminnych, reprezentujących jednostki OSP i szkoły powiatu średzkiego. Uczestników konkursu powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak, życząc uczestnikom powodzenia oraz zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu na poziomie wojewódzkim.

Uczestnicy zmagań rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W gronie uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce przypadło Piotrowi Gramzie, drugie zajął Przemysław Mrozek, zaś trzecie Grzegorz Kozłowski. Wśród gimnazjalistów najlepiej wypadł Szymon Puzicki, druga była Marta Matela, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Mateusz Waśkowiak. W najstarszej kategorii wiekowej, czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Krystian Senk, który zdobył więcej punktów od Marii Winiarskiej oraz Roksany Michalskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, które wręczyli; Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jerzy Bartkowiak.

Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować powiat średzki w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2014 roku w Malanowie powiat turecki. 

Tekst; mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia; Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narada dyspozytorów służb ratunkowych

 

W dniu 14.03.2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyła się narada robocza dyspozytorów służb ratunkowych, działających na terenie powiatu średzkiego. W spotkaniu uczestniczyli etatowi dyspozytorzy oraz dublerzy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp., przedstawiciele Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. mgr Jarosław Kuderczak. Podczas spotkania omówiono następujące tematy;

1.         Zasady przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez PSP.

2.         Zasady dysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej.

3.         Obieg informacji o zdarzeniu między służbami ratunkowymi.

4.         Współdziałanie służb podczas akcji ratunkowych.

5.         Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

6.         Kontakt PSP z Zespołami Ratownictwa Medycznego PRM za pośrednictwem radiowej sieci współdziałania służb MSW na kanale B112.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której przedstawiciele poszczególnych służb wyrazili swoje opinie i spostrzeżenia na temat współdziałania służb podczas prowadzonych działań ratunkowych.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Dominowie

 

W dniu 14 marca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie zostały rozegrane gminne eliminacje do XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” Turniej pod patronatem Urzędu Gminy zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Dominowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Eliminacje rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Dominowie 10 osób, Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym 3 osoby, Gimnazjum w Gieczu 25 osób oraz 2 uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. - mieszkanki gminy Dominowo. Laureatami eliminacji gminnych zostali:

 

Szkoły podstawowe: Mrozek Przemysław - Sz. P. Dominowo, Gramza Piotr - Sz. P. Dominowo, Kozłowski Grzegorz - Sz. P. Murzynowo Kościelne, Małek Wojciech - Sz. P. Dominowo.

 

Szkoły Gimnazjalne: Matela Marta - Gimnazjum Giecz, Puzicki Szymon - Gimnazjum Giecz, Kaźmierczak Krzysztof - Gimnazjum Giecz, Roszyk Błażej - Gimnazjum Giecz, Czapajor Jan - Gimnazjum Giecz.

 

Szkoły ponadgimnazjalne:  Winiarska Maria - Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Wolek Paulina - Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy a osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Dominowo. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczył Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter.

Laureaci eliminacji gminnych są uprawnieni do startu w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej w dniu 20 marca 2014 roku o godzinie 11.45.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia: ogn. Magdalena Kosiorowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej tenisa stołowego.

 

W sobotnie przedpołudnie  w dniu 22 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej  odbył się Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego w deblu o Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego KP PSP w Środzie Wlkp. Do rozgrywek przystąpiły reprezentacje trzech zmian służbowych, stanowiska kierowania i funkcjonariuszy administracyjnych w sumie 16 zawodników. Zgodnie z ustalonym regulaminem każda para miała do rozegrania sześć spotkań. Po wyrównanych i zaciętych spotkaniach zwycięzcami turnieju w kategorii par  została para reprezentująca zmianę służbową II st.ogn. Piotr Deiksler i st.str.Marcin Adryan.  Jednocześnie pary rywalizowały o miejsca w kategorii - najlepsza zmiana służbowa ,gdzie  zwycięzcami turnieju została zmiana służbowa II. Kolejne miejsca zajęły zmiana I oraz zmiana III. Zwycięzcy turnieju zostali uhonorowani  pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zwycięska zmiana otrzymała puchar przechodni od Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej mł.bryg. Jarosława Kuderczaka.

Tekst : st.kpt. Bogusław Podgórski, Foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka  i bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

W dniach 11 i 19 lutego 2014r. funkcjonariusze z JRG Środa Wlkp. brali udział w pogadankach podczas szkoleń organizowanych dla rolników gminy Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą przez Placówkę Terenową KRUS z Środy Wlkp. Strażacy przedstawili tematy związane z przestrzeganiem  zasad bezpieczeństwa pożarowego i obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej  w rolnictwie.  Omówiono także zagrożenie, związane z zatruciami tlenkiem węgla , które nasilają się w okresie jesienno-zimowym podczas  sezonu ogrzewania mieszkań. Wskazano przyczyny zatrucia tlenkiem węgla, którymi w większości przypadków są: niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze, niedrożna wentylacja pomieszczeń lub niesprawne przewody kominowe. Trzecim zagadnieniem było omówienie podstawowych zasad i sposobów postępowania podczas wypadków i udzielania pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia pracownicy KRUS -u omówili przyczyny wypadków, do których dochodzi najczęściej i które stwarzają największe zagrożenia dla zdrowia i życia rolników - upadki, zdarzenia z udziałem maszyn rolniczych (w szczególności pilarek, ciągników i innych maszyn, np. bez osłon), a także zwierząt. Dodatkowo podczas szkolenia omówiono zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych oraz przepisy dotyczące sposobu obejmowania rolniczym ubezpieczeniem społecznym.

Tekst:  st.kpt. Bogusław Podgórski, Foto: Magdalena Grzegorzewicz

 

 

 

 

Bezpieczny wypoczynek  w czasie ferii zimowych.

 

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. w dniu 12.02.2013r. zorganizowali pogadankę oraz pokazy na kąpielisku Centrum Marina nad zalewem średzkim. Podjęte  działanie miało na celu popularyzację bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Tematem pogadanki były  zagrożenia jakie  mogą zaistnieć podczas zabawy na lodzie w miejscach niedozwolonych. W trakcie pokazów strażacy zademonstrowali sposoby dotarcia do osób , pod którymi załamał się lód. Techniki  wydobycia i ewakuacji oraz postępowania z osobami  w hipotermii. Podczas ćwiczeń strażacy korzystali ze sprzętu zabezpieczającego ratowników, kombinezonów do pracy w wodzie, oraz sań lodowych. Omówiono i zademonstrowano także zasady udzielania pierwszej pomocy. W pokazach i pogadance brały udział dzieci z pół koloni zorganizowanych przez Średzki Ośrodek Kultury w sumie około 150 osób.

Tekst: st.kpt. Bogusław Podgórski; Zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne lodowisko gwarancją bezpiecznej zabawy.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. propagując zabawę na bezpiecznych lodowiskach, pomaga w tworzeniu tymczasowych, sztucznych lodowisk. Aby zorganizować  lodowisko  przy  współpracy  strażaków  wystarczy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska; usunąć kamienie i inne zanieczyszczenia, zabezpieczyć teren tak, aby woda się nie wylewała poza powierzchnię, na której ma powstać lodowisko. Instytucje, które są zainteresowane budowa tymczasowych lodowisk prosimy o kontakt - tel. 61 2220 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 

 

 

Kolejne ćwiczenia na lodzie

Jak co roku w okresie zimowym strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej przeprowadzili ćwiczenia na zamarzniętym akwenie Zalewu Średzkiego. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności wykorzystywanych podczas prowadzenia działań ratowniczych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie ćwiczeń strażacy korzystali z sań lodowych, kombinezonów do pracy w wodzie, oraz sprzętu zabezpieczającego ratowników. Strażacy przećwiczyli sposoby dotarcia do osób znajdujących się w wodzie, pod którymi załamał się lód, techniki  wydobycia, ewakuacji oraz postępowania  z poszkodowanymi w hipotermii.

Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski; foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

 

Narada roczna

 

W dniu 28 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności KP PSP Środa Wlkp. w 2013 roku. W naradzie wzięli udział: Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego bryg. Wiesław Pokorski, Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Zastępca Burmistrza Miasta Środy Wlkp. Ernest Iwańczuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk Zbigniew Dolata, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. kom. Przemysław Dymarski, Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Paweł Ludwiczak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Jerzy Bartkowiak oraz pracownicy KP PSP Środa Wlkp. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak, podsumował całoroczną działalność średzkich strażaków, przedstawił prezentację z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz główne zamierzenia, jakie zostały zaplanowane do realizacji w roku bieżącym. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Wiesław Pokorski, podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej na poziomie województwa wielkopolskiego oraz zaprezentował cele i kierunki działań na rok 2014. Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, podziękował pracownikom komendy za zaangażowanie w realizacji swoich obowiązków oraz złożył życzenia na 2014 rok. Zabrali również głos Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Jerzy Bartkowiak i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. kom. Przemysław Dymarski, którzy złożyli podziękowania za współpracę w ubiegłym roku.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, foto: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste przekazanie obowiązków

 

Z dniem 31 grudnia 2013 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak odwołał st. bryg. mgr inż. Andrzeja Króla ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Jednocześnie decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej został powołany mł. bryg. mgr Jarosław Kuderczak.

St. bryg. Andrzej Król decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, został przeniesiony do Komendy Głównej PSP w Warszawie
i mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Finansów.

Uroczystość powołania nowego Komendanta odbyła się w siedzibie średzkiej Komendy w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz zaproszonych gości: Starosty Średzkiego Tomasza Pawlickiego, Wicestarosty Zdzisława Jędrzaka, Burmistrza Miasta Środy Wielkopolskiej Wojciecha Ziętkowskiego, wójtów gmin powiatu średzkiego; Krzysztofa Urbasa i Krzysztofa Pautera, Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej mł. bryg. Macieja Brzezińskiego, kapelana średzkich strażaków ks. Janusza Małuszka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorza Fedorowicza, Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk Zbigniewa Dolatę, Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. insp. Pawła Wawrzyniaka, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. kom. Przemysława Dymarskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Pawła Ludwiczaka oraz Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp. Zofii Minge.

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak jest mieszkańcem powiatu średzkiego, żonaty ma dwóch synów. Jako absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Marszewie w roku 1983 rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył
w 1985 roku. Z dniem 1 sierpnia 1985 roku podejmuje służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Od 1 września 1987 zostaje przeniesiony do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Jarocinie na stanowisko dowódcy plutonu. Po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lipca 1992 roku obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, które pełni do 30 czerwca 1999 roku. Od 1 lipca 1999 roku zostaje mianowany na stanowisko dowódcy JRG w Jarocinie pozostając na tym stanowisku do 31 grudnia 2011 roku. Z dniem 1 stycznia 2012 roku zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Środzie Wlkp. W czasie pełnienia służby ukończył studia licencjackie w roku 1999, a następnie w roku 2003 studia magisterskie w roku 2010 podyplomowe studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i w roku 2013 studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W swojej długoletniej służbie wielokrotnie wyróżniany i odznaczany odznakami oraz medalami państwowymi i resortowymi.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, foto: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie naczelników

 

Dnia 14 grudnia  2013 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbył się egzamin kończący, szkolenie naczelników OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do pełnienia funkcji naczelnika w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznali z następują tematyką:

- obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP,

- współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP,

- wybrane zagadnienia operacyjne,

- ceremoniał pożarniczy,

- organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP,

- zaplecze logistyczne w OSP,

- propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.      

Do egzaminu końcowego przystąpiło 33 strażaków ochotników. Weryfikacja zdobytej wiedzy polegała na prawidłowym rozwiązaniu testu teoretycznego. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali pozytywną ocenę.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

Egzamin z KPP

 

         W dniu 13 grudnia 2013r. w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.  odbył się egzamin potwierdzający tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy do którego przystąpiło 20 funkcjonariuszy  tutejszej Komendy.

Egzamin dwuetapowy, pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, następnie strażacy zostali podzieleni na trzyosobowe grupy i przystąpili do realizacji założeń praktycznych. Polegały one na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pozorowanych sytuacjach.

Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne ratowników, oceniała komisja w składzie: Przewodniczący - sekc. Tomasz Kubiak- Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP woj. zachodniopomorskiego , przedstawiciel KW PSP w Poznaniu - st. kpt. Krzysztof Wojtaszewski oraz Michał Bartkowiak- ratownik medyczny .

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe

 

         W  dniu 11 grudnia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu, po którym zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Środzie Wlkp. podzielili się opłatkiem z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Kapelan średzkich strażaków ks. Janusz Małuszek poświęcił zakupiony sprzęt oraz udzielił błogosławieństwa z okazji zbliżających się świąt i nowego roku. W uroczystościach uczestniczyli; Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Wicestarosta Zdzisław Jędrzak, Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski, Z-ca Burmistrza Środy Wielkopolskiej Ernest Iwańczuk,  przedstawiciele służb mundurowych Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Wawrzyniak, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Przemysław Dymarski, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk. Zbigniew Dolata, Komendant Straży Miejskiej, Paweł Ludwiczak oraz Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Zofia Minge. Zaproszeni goście pogratulowali strażakom otrzymanego sprzętu oraz złożyli im świąteczne i noworoczne życzenia. Uroczystość wigilijna przebiegała w bardzo sympatycznej i rodzinnej atmosferze upiększonej kolędami. Średzcy strażacy wzbogacili się o samochód osobowy marki Skoda OCTAVIA, dwa ubrania gazoszczelne DRAGER typ CPS 7900, 44 hełmy GALLET typ F1 oraz 2 parawany do izolacji osób poszkodowanych od osób postronnych. Zakupy zostały sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, Urząd Gminy w Środzie Wielkopolskiej oraz środków własnych.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Zdjęcia: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka na temat zasad współpracy między podmiotami PSP i PRM

 

 

W dniu 7 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego st. kpt. Bogusław Podgórski wygłosił prelekcje dla klasy liceum ogólnokształcącego o profilu ratownik medyczny na temat współpracy między podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego podczas prowadzonych wspólnie działań ratowniczych. Podczas spotkania przedstawiona została specyfika zawodu strażaka. Wskazano też możliwości kształcenia i kierunki jakie oferują szkoły pożarnicze w Poznaniu, Krakowie, Częstochowie oraz Warszawie.

Ćwiczenia w ZUS-ie

Tekst: st.kpt. Bogusław Podgórski, zdjęcia: Paweł Gawarecki

 

 

 

 

Ćwiczenia w ZUS-ie

 

     W dniu 17.10.2013r. o godz. 10.00 przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Szpitalnej w Środzie Wlkp.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w pomieszczeniu socjalnym na 1 piętrze. W wyniku pożaru została poszkodowana jedna osoba. Na miejsce ćwiczeń zostały zadysponowane 3 zastępy z JRG Środa Wlkp. oraz Policja z KP P w Środzie Wlkp.

Przed przyjazdem jednostek SP na miejsce ćwiczeń kierownictwo zakładu przeprowadziło sprawną ewakuacje pracowników i petentów na wyznaczone do tego miejsce.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono możliwości dojazdu do obiektu oraz przeprowadzono ewakuacje osoby poszkodowanej przy pomocy podnośnika SH-25.

     Teskt i zdjęcia: st.kpt. Bogusław Podgórski

 

 

 

 

 

Ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych powiatu średzkiego i śremskiego.

 

W dniu 9 sierpnia 2013 r. na Zalewie Średzkim przeprowadzono ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych powiatu średzkiego i śremskiego. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie
59 osób z następujących jednostek:

-        Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP Środy Wlkp.,

-        Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP Śrem,

-        OSP Brodowo i OSP Zaniemyśl,

-        Komenda Powiatowa Policji,

-        Straż Miejska w Środzie Wlkp.,

-        Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Środzie Wlkp.,

-        Grupa Średzkiego Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego.

Około godz. 11.00 osoba postronna zgłasza do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Środzie Wlkp., że na Zalewie Średzkim przewróciła się łódź z sześcioma osobami. Zadysponowane jednostki straży pożarnej oraz WOPR miały za zadanie podjęcie osób znajdujących się w wodzie, przetransportowanie ich do brzegu i przekazanie ratownikom Pogotowia Ratunkowego. Policja i Straż Miejska miała za zadanie przeszukać brzeg i odnaleźć dwie osoby, które o własnych siłach dopłynęły do brzegu.

Podczas ćwiczeń zrealizowano założenia, które omówiono w trakcie przeprowadzonej aplikacji.   

Działania służb ratunkowych obserwowali; Starosta Powiatu Średzkiego, Z-ca Burmistrza Środy Wlkp., pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego powiatu średzkiego, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp., Komendanci Komend Powiatowych PSP w Środzie Wlkp.
i Śremie.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: Paweł Gawarecki.

 

 

 

 

 

 

 

Ślubowanie

 

W dniu 6 sierpnia 2013 r. podczas uroczystej zmiany służby odbyło się ślubowanie nowo przyjętych strażaków. Rotę ślubowania w obecności kierownictwa komendy i strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wlkp. złożyli:

1.      str. Leszek Kuderski,

2.      str. Eryk Wojnicz,

3.      str. Maksymilian Wrzesiński.

Rotę ślubowania odebrał Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król. Składając ślubowanie strażacy rozpoczęli służbę przygotowawczą w JRG Środa Wlkp., która będzie trwała 2 lata. 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: Paweł Gawarecki.

 

 

 

 

 

Narada robocza dyspozytorów służb ratunkowych powiatu średzkiego.

 

W dniu 10.07.2013 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyło się spotkanie z dysponentami PRM w celu ustalenia zasad współdziałania, w szczególności obiegu informacji o zdarzeniach w związku z przejęciem obsługi numeru alarmowego 112 przez WCPR w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli etatowi dyspozytorzy oraz dublerzy z KP PSP w Środzie Wlkp., przedstawiciel PRM i Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. W spotkaniu uczestniczył kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Średzkiego Pan Stanisław Litke.

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Andrzej Król, określając cel dzisiejszego spotkania.

Następnie omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad współdziałania oraz obiegu informacji o zdarzeniach między służbami.

Spotkanie zakończyła dyskusja w której przedstawiciele poszczególnych służb wyrazili swoje opinie i spostrzeżenia na temat bieżących zasad współpracy.

Tekst: st.kpt. Bogusław Podgórski, Zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Kuderczak.

 

 

 

 

 

Pierwszy Turniej Służb Mundurowych Kadeci Kontra Zawodowcy

 

W dniu 26 czerwca 2103r  na hali sportowej  Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. odbył się Pierwszy Turniej Służb Mundurowych Kadeci Kontra Zawodowcy. Organizatorami turnieju byli uczniowie klas policyjnych i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. przy współpracy:

          Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

          Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

          Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.

          Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Środy Wlkp.

          Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.

          Ratownictwa Medycznego w Środzie Wlkp.

Przeprowadzony turniej miał na celu integrację służb mundurowych z młodzieżą klas mundurowych, promowanie działalności służb mundurowych na terenie powiatu średzkiego i popularyzację zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej. W turnieju brały udział drużyny cztero osobowe reprezentujące:

          Komendę Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

          Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

          Straż Miejską w Środzie Wlkp.

          Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Środy Wlkp.

          Areszt Śledczy w Środzie Wlkp.

          Ratownictwo Medyczne w Środzie Wlkp.

Reprezentacje klas mundurowych policyjnych, wojskowych i strażackich z szkół ponad gimnazjalnych  z Środy Wlkp. i Śremu., oraz drużyna ZHP.

Zawodnicy mieli do zaliczenia 10 konkurencji  sprawnościowych   oraz rozwiązania logicznej zagadki kryminalnej.    

W grupie służb mundurowych najlepszy wynik i pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej a w grupie kadetów drużyna Związku Harcerstwa Polskiego.  Turniej przebiegał w duchu sportowej rywalizacji i zakończył się zapewnieniami drużyn o spotkaniu za rok na kolejnym turnieju.

Tekst: st.kpt. Bogusław Podgórski

Foto:  KPP Środa Wlkp

  

 

 

 

 

 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo –Pożarnicze jednostek OSP powiatu średzkiego

 

W dniu 23 czerwca 2013 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Środzie Wlkp. obyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP powiatu średzkiego. W zawodach wzięły udział zwycięskie drużyny tegorocznych zawodów gminnych, rozegranych na terenie naszego powiatu oraz obrońcy tytułów mistrzowskich

z zawodów powiatowych przeprowadzonych w 2011 r. 

W zawodach wystartowało 18 drużyn w dwóch grupach wiekowych:

         grupa żeńska 12-15 lat; OSP Klęka, OSP Krzykosy,

         grupa męska 12-15 lat; OSP Klęka, OSP Szypłów, OSP Pięczkowo, OSP Witowo,

         grupa żeńska powyżej 16 lat; OSP Witowo, OSP Szypłów, OSP Nowe Miasto,

OSP Krzykosy, OSP Pięczkowo,

         grupa męska powyżej 16 lat; OSP Krzykosy, OSP Klęka, OSP Nowe Miasto,

OSP Kępa Wielka, OSP Pięczkowo, OSP   Murzynowo Leśne, OSP Brodowo.

Zawody oficjalnie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp.

st. bryg. Andrzej Król, witając przybyłe drużyny oraz zaproszonych gości.

Zmagania zawodników oprócz licznego grona widzów obserwowali m.in. Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski, Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas, Prezes Oddziału Powiatowego Jerzy Bartkowiak oraz Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP, działających na terenie powiatu średzkiego.

Drużyny rywalizowały ze sobą w konkurencjach biegu sztafetowego oraz ćwiczeniu bojowym. W grupie żeńskiej 12-15 lat, Krzykosy wygrały z Klęką natomiast w grupie męskiej kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco: Pięczkowo, Witowo, Klęka, Szypłów. W grupie żeńskiej w wieku powyżej 16 lat wygrała drużyna z Krzykos a kolejne miejsc zajęły drużyny z Witowa, Pięczkowa, Nowego Miasta oraz Szypłowa. Zwycięzcą w grupie męskiej powyżej 16 lat zostało Murzynowo Leśne a za nim uplasowały się Pięczkowo, Klęka, Krzykosy, Kępa Wielka, Nowe Miasto oraz Brodowo.  

 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Foto: asp. sztab. Jarosław Kalak i Jarosław Krzemiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP w Krzykosach

 

Dnia 16 czerwca 2013 roku na boisku sportowym w Krzykosach, obyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzykosy. W zawodach uczestniczyło 20 drużyn w tym 7 drużyn żeńskich;

        grupa żeńska 12 - 15 lat; OSP Witowo, Krzykosy, Sulęcin, Pęczkowo,

        grupa żeńska powyżej 16 lat; OSP Pęczkowo, Krzykosy, Witowo,

        grupa męska 12 - 15 lat; OSP Krzykosy, Pięczkowo, Witowo, Sulęcinek,

        grupa męska powyżej 16 lat; OSP Pięczkowo I, Pęczkowo II, Krzykosy I,

 Krzykosy II, Murzynowo Leśne ,Witowo I, Witowo II, Sulęcin, Miąsowo.

Drużyny rywalizowały w konkurencjach; bieg sztafetowy 7 x 50 m oraz ćwiczenie bojowe.

 

Klasyfikacja końcowa

Grupa żeńska 12 - 15 lat:

1 miejsce - OSP Krzykosy,

2 miejsce - OSP Witowo,

3 miejsce - OSP Pęczkowo,

4 miejsce - OSP Sulęcin.

 

Grupa żeńska powyżej 16 lat:

1 miejsce - OSP Krzykosy,

2 miejsce - OSP Pięczkowo,

3 miejsce - OSP Witowo.

 

Grupa męska 12 - 15 lat:

1 miejsce - OSP Pięczkowo,

2 miejsce - OSP Witowo,

3 miejsce - OSP Krzykosy,

4 miejsce - OSP Sulęcinek.

 

Grupa męska powyżej 16 lat:

1 miejsce - OSP Murzynowo Leśne,

2 miejsce - OSP Pięczkowo II,

3 miejsce - OSP Pięczkowo I ,

4 miejsce - OSP Krzykosy II,

5 miejsce - OSP Witowo II,

6 miejsce - OSP Witowo I,

7 miejsce - OSP Sulęcin,

8 miejsce - OSP Miąskowo,

9 miejsce - OSP Krzykosy I.

 

Drużyny zostały uhonorowane pucharami i nagrodami rzeczowymi, które wręczali:

Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król.    

 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Foto: Ryszard Włodarczyk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP w Klęce

 

W niedzielne 9 czerwca 2013 roku na boisku sportowym w Klęce, obyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowe Miasto. 
W zawodach wzięło udział 12 drużyn w tym cztery drużyny żeńskie oraz 8 drużyn męskich;

-        grupa żeńska 12 - 15 lat; OSP Klęka,

-        grupa żeńska powyżej 16 lat; OSP Nowe Miasto, OSP Szypłów I, OSP Szypłów II,

-        grupa męska 12 - 15 lat; OSP Klęka, OSP Szypłów, OSP Boguszyn,

-        grupa męska powyżej 16 lat; OSP Klęka, OSP Nowe Miasto, OSP Szypłów,
OSP Wolica Kozia, OSP Boguszyn.

Drużyny rywalizowały w konkurencjach; bieg sztafetowy 7 x 50 m oraz ćwiczenie bojowe.

 

Klasyfikacja końcowa

 

Grupa żeńska 12 - 15 lat:

1 miejsce OSP Klęka.

 

Grupa żeńska powyżej 16 lat:

1 miejsce OSP Szypłów I,

2 miejsce OSP Nowe Miasto,

3 miejsce OSP Szypłów II.

 

Grupa męska 12 - 15 lat:

1 miejsce OSP Klęka,

2 miejsce OSP Szypłów,

3 miejsce OSP Boguszyn.

 

Grupa męska powyżej 16 lat:

1 miejsce Klęka,

2 miejsce Nowe Miasto,

3 miejsce Szypłów,

4 miejsce Wolica Kozia,

5 miejsce Boguszyn.

 

Drużyny zostały uhonorowane pucharami i nagrodami rzeczowymi, które wręczali:
Wójt Gminy Nowe Miasto Aleksander Podemski, Dyrektor Zespołu Szkół w Klęce Róża Doerffer – Jambor, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak oraz Prezes OSP Klęka Grzegorz Gogulski.    

 

Tekst; mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Foto; st. kpt. Bogusław Podgórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie strażaków OSP

 

Dnia 8 czerwca 2013 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wlkp. odbył się egzamin kończący, szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznali z następują tematyką:

- organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej,

- służba wewnętrzna,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,

- drabiny pożarnicze,

- węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany,

- proces spalania, rozwój pożaru,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych,

- ratowniczy sprzęt mechaniczny,

- zadania strażaków w zastępie,

- podstawy organizacji akcji,

- taktyka gaszenia pożarów,

- rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych,

- gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,

- ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,

- podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych,

- działania w czasie innych miejscowych zagrożeń,

- łączność i alarmowanie,

- elementy pierwszej pomocy.      

W szkoleniu uczestniczyło 45 członków OSP z 11 jednostek powiatu średzkiego.

Do egzaminu końcowego przystąpiło 33 strażaków ochotników. Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności polegała na prawidłowym rozwiązaniu testu teoretycznego oraz zrealizowaniu czterech zadań praktycznych. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując pozytywną ocenę.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękny jubileusz 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu

 

W dniu 1 czerwca 2013 r. odbyły się uroczyste obchody 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu. W uroczystości uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Krystyna  Poślednia, Senator RP Piotr Gruszczyński, Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król,  przedstawiciele władz samorządowych powiatu średzkiego, członkowie jednostek OSP powiatu średzkiego oraz powiatów ościennych. Uroczystość rozpoczęto odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej powstanie jednostki OSP Zaniemyśl w 1913 roku. Poświęcono również nowy ciężki samochód gaśniczy. Następnie w kościele p. w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu, została odprawiona msza święta w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Po zakończonej mszy, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali w kolumnie do amfiteatru gdzie został nadany jednostce nowy sztandar oraz wręczono odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom.        

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

Foto: Głos Powiatu Średzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maja 2013 r. na zaopatrzenie emerytalne odszedł st. kpt. Mirosław Frąckowiak

Dnia 29 maja 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość, zdania obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wlkp. przez st. kpt. mgr Mirosława Frąckowiaka, który przeszedł na zasłużoną emeryturę po 32 latach służby. Zawodowo związany ze Środa Wielkopolską od 1 sierpnia 1983 roku, kiedy to podjął  służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Środzie Wielkopolskiej na stanowisku instruktora d/s operacyjno - szkoleniowych. W dniu 1 października 1988 zostaje mianowany na stanowisko Dowódcy Plutonu Zawodowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. W 1992 roku w powstałej  strukturze Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 lipca zostaje mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej. Kolejnym awansem st. kpt. mgr Mirosława Frąckowiaka było powołanie na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w dniu 1 kwietnia 1996 roku, na którym służył do dnia 31 maja 2013 r.

Tekst: mł. bryg. Radosław Piestrzyński, Foto: Paweł Gawarecki

 

   

  

   

 

 

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2013

 

W piątek 17 maja w siedzibie średzkiej Komendy odbyły się uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystości wzięli udział pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci i renciści Koła nr 26 oraz delegacje jednostek OSP z terenu powiatu. Przybyli także zaproszeni goście w osobach: 

         mł. bryg. Tomasz Wiśniewski przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

         Tomasz Pawlicki  Starosta Średzki,

         Zdzisław Jędrzak  Vicestarosta Średzki,

         Małgorzata Fertała  Przewodnicząca Rady Powiatu,

         Wojciech Ziętkowski  Burmistrz Miasta Środy Wielkopolska,

         Ernest Iwańczuk  Zastępca Burmistrza Miasta Środy Wielkopolska,

         Jerzy Bartkowiak Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Pożarnych w Środzie Wlkp.

         mł. insp. Paweł Wawrzyniak  Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.,

         ppor. Wojciech Dziuba  przedstawiciel  Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,

         Paweł Ludwiczak Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.,

         Zofia Minge Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.,

         ks. Janusz Małuszek Kapelan średzkich strażaków,

         Aurelia Burzawa-Maik  Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy KPPSP w Środzie Wlkp.,

         Aneta Kłopot- Wartecka  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,

         Artur Grajewski Prezes Zarządu firmy KNOTT w Zdziechowicach,

         Andrzej Matczak Właściciel firmy Autonadwozia Zakład Produkcyjno Usługowy  Andrzej Matczak  w Kijewie

         Waldemar Wesołek Właściciela firmy Materiały Budowlane AW WESOŁEK Sp. z o.o.  Sp. K. w Chociczy,  P

         Andrzej Szczepaniak Viceprezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp.

         st. bryg. w stanie spoczynku Stefan Kalak,

         st. bryg. w stanie spoczynku Marian Przewoźniak,

Zebranych na uroczystości powitał komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król, który podziękował strażakom za ich oddanie  w służbie, a władzom samorządowym i sympatyzującym przedsiębiorcom za okazywaną przychylność i dobrą współpracę. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania przekazał też strażakom jednostek OSP oraz emerytom i rencistom pożarnictwa.

Po wystąpieniu Komendanta przyszedł czas na odznaczenia, awanse i wyróżnienia. W tym roku odznaczeni zostali:

          Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - asp.sztab. Jerzy Jaworski, st. ogn. w st. spocz. Wiesław Szcześniak, Druh Grzegorz Sznura,

          Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa -  Druh Jacek Wiatr,

          Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - kpt. Piotr Musielak, Druh Grzegorz Juskowiak, Druha Radosław Marciniak  i   Druh Marcin Wojciechowski,

          Odznaka Honorową SEMPER VIGILANT (wiecznie czuwający) - Druh Leszek Kaźmierczak.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

          ogn. Piotr  Krawczyk i  ogn. Andrzej Śledziński - na stopień starszego ogniomistrza,

          mł. ogn. Marcin Waśkowiak – na stopień ogniomistrza

          sekc. Magdalena Lis, sekc. Paweł Grabowski, sekc. Hubert Niemier na stopień starszego sekcyjnego.

Nie zapomniano również o sympatykach i współpracownikach średzkich strażaków.  Komendant Powiatowy  PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król wystosował okolicznościowe podziękowania dla przedstawicieli firm  i instytucji, którzy w wspólnej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu bezinteresownie wspomagali zadania realizowane przez średzką komendę.  Podziękowania otrzymali:

1.         Maria Czwojdrak  Prezes Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA,

2.         Aneta Kłopot- Wartecka  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

3.         Barbara Król Prezes firmy KNOTT w Zdziechowicach,

4.         Artur Grajewski Prezes Zarządu firmy KNOTT w Zdziechowicach,

5.         Rafał Eichler Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,

6.         Andrzej Matczak Właściciel firmy Autonadwozia Zakład Produkcyjno Usługowy  Andrzej Matczak  w Kijewie,

7.         Roman Mikołajczak Właściciel Wielobranżowego Zakładu Usługowo-Handlowego MEBLO-KOMPLEKS w Strzeszkach,

8.         Daniel Pachura   Właściciela Fermy Drobiarskiej w Kępie Wielkiej,      

9.         Waldemar Wesołek Właściciela firmy Materiały Budowlane AW WESOŁEK Sp. z o.o.  Sp. K. w Chociczy,  P

10.       Artur Zys Właściciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys   w Swarzędzu z siedzibą w Pławcach

                 Na koniec oficjalnej części uroczystości w okolicznościowych przemówieniach głos zabrali mł. bryg. Tomasz Wiśniewski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starosta Średzki Tomasz Pawlicki oraz zaproszeni goście przekazując słowa uznania, podziękowania i gratulacje wszystkim strażakom.

                                   Po zakończeniu uroczystego apelu po czym rozpoczęło się tradycyjne wspólne strażackie biesiadowanie na terenie strzelnicy średzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

 Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: Paweł Gawarecki

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

 

W dniu 11 maja 2013 r. delegacje PSP i OSP powiatu średzkiego uczestniczyły w głównych strażackich uroczystościach związanych z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka w Poznaniu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego - Prymasa Seniora, która odbyła się w kościele garnizonowym wielkopolskich strażaków przy ul. Kościelnej. Następnie odbyła się strażacka parada. Kolumna defiladowa z udziałem orkiestr, kompanii honorowych straży, policji i wojska polskiego wraz z pocztami sztandarowymi, oraz zaproszeni goście przemaszerowali spod kościoła na plac Adama Mickiewicza. Strażacki korowód kończyła prezentacja pojazdów pożarniczych z różnych epok. Kolejnym punktem uroczystości było nadanie i wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po czym na Auli Uniwersytetu Adami Mickiewicza w Poznaniu wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych. Wśród nich byli st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak – odznaczony Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, mł. bryg. Jarosław Kuderczak i st. kpt. Bogusław Podgórski - odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej oraz Druh Grzegorz Gogulski – odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Obchody zakończyły się wystawą sprzętu i pokazem działań ratowniczych oraz koncertem orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak (źródło-KW PSP Poznań); foto: Grzegorz Borowski

 

 

 
 


 

 

PLEBISCYT NA STRAŻAKA ROKU 2013

na łamach Głosu Wielkopolskiego

 

 

Wśród zgłoszonych kandydatów do plebiscytu, znajduje się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. asp. Mariusz Poll. Na kandydata można oddać głos wysyłając sms o treści PSP.40 na numer 72355 –  jeden sms daje kandydatowi jeden punkt w klasyfikacji. Głosowanie trawa do 15 maja 2013 r. 

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, foto: mł. kpt. Michał Bartkowiak

 

 

 

 

Powiatowe eliminacje XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

dla dzieci i młodzieży pod hasłem

„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

 

Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” miała na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z tlenkiem węgla „cichym zabójcą” oraz możliwości uniknięcia skutków jego wystąpienia.

 

W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie gmin; Dominowo, Krzykosy oraz Zaniemyśl. Ogółem na eliminacje powiatowe wpłynęły 22 prace, z których komisja konkursowa w dniu 15.04.2013 r. po dokonaniu oceny prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu, wybrała po 3 najładniejsze prace z każdej grupy wiekowej. Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych; I grupa - klasa I - III szkoły podstawowej oraz II grupa - klasy IV-VI szkoły podstawowej.  

 

 

  

 

 

 

Kwalifikacja konkursowa:

 

Grupa I uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

 

I miejsce Karolina Męcwel – Szkoła Podstawowa Zaniemyśl

 

 

II miejsce Kornelia Rybarczyk – Szkoła Podstawowa Zaniemyśl

 

 

III miejsce Izabella Niemier – Szkoła Podstawowa Murzynowo Leśne

 

 

 

 

 

Grupa II uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

 

 

I miejsce Sara Rybaczewska - Szkoła Podstawowa Murzynowo Leśne

 

 

II miejsce Patryk Migalski - Szkoła Podstawowa Murzynowo Leśne

 

 

III miejsce Patryk Kucharczyk - Szkoła Podstawowa Murzynowo Leśne

 

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., Średzką Spółdzielnię Mleczarską „Jana’ oraz Komendę Powiatową PSP w Środzie Wlkp. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

Nagrody wręczali V-ce Starosta Powiatu Średzkiego Zdzisław Jędrzak i Z - ca Komendanta Powiatowego KP PSP w Środzie Wlkp. Jarosław Kuderczak.   

Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Środzie Wlkp.

 

 

 

Tekst i foto: mł. bryg Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

OTWP – eliminacje powiatowe

 

We wtorek 19 marca w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. odbyły się eliminacje powiatowe XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega Pożarom”. Na konkurs przybyło 17 laureatów eliminacji gminnych  reprezentujących jednostki OSP i szkoły powiatu średzkiego, których osobiście powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Król. Zmagania turniejowe toczyły się w trzech grupach wiekowych: I grupa – szkoły podstawowe, II grupa – gimnazja, III grupa – szkoły ponadgimnazjalne. Po wyrównanej rywalizacji komisja turniejowa pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego mł. bryg. Jarosława Kuderczaka wyłoniła zwycięzców, którzy 13 kwietnia będą reprezentować powiat średzki na eliminacjach wojewódzkich w Ostrowie. Są to: w grupie I Wojciech Borwin uczeń Szkoły Podstawowej w Dominowie, w grupie II Maria Winiarska uczennica Gimnazjum w Gieczu i w grupie III Dominika Wojciechowska reprezentująca OSP Pięczkowo. Na zakończenie turnieju przybył Wicestarosta Średzki Zdzisław Jędrzak, który gratulując uczniom wysokiego poziomu szerokiej wiedzy pożarniczej i życząc sukcesów w eliminacjach wojewódzkich, wspólnie z Komendantem Powiatowym i sekretarzem Oddziału Powiatowego ZOSP RP  druhem Grzegorzem Borowskim uhonorowali wszystkich uczestników eliminacji powiatowych atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi dyplomami.

 Tekst. st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: mł. bryg Radosław Pietrzyński

 

    

 

  

 

  

 

 

OTWP w gminie Dominowo

W minioną środę 13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury, 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dominowo wzięło udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej pod patronatem Urzędu Gminy zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP  w Dominowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Uczestnicy konkursu w turniejowej rywalizacji rozwiązywali testy pisemne oraz odpowiadali na dodatkowe pytania z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg Jarosława Kuderczaka. W jej skład weszli również prezes zarządu gminnego ZOSP w Dominowie   dh Sebastian Buczma, prezes miejscowej OSP dh Dominik Drella oraz                   st. kpt. Bogusław Podgórski. Zwycięzcami z prawem startu w eliminacjach powiatowych zostali:

·        w grupie I – szkoły podstawowe

 1. Marcin Wojewodzic
 2. Wojciech Borwin
 3. Bartosz Maciejak

·        w grupie II – szkoły gimnazjalne

 1. Błażej Roszyk
 2.  Maria Winiarska
 3. Szymon Puzicki

Na zakończenie, laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi uhonorował osobiście wójt gminy Dominowo Krzysztof Pauter. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali również okolicznościowe dyplomy.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: st. kpt. Bogusław Podgórski

     

 

   

 

 

 

 

Zbierali nakrętki dla Kamila

 

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wlkp. w odpowiedzi na apel o pomoc dla Kamila Wieczorka syna strażaka z Komendy Miejskiej PSP Konin rozpropagowała akcję zbiórki nakrętek wśród  mieszkańców  powiatu średzkiego. Z ramienia Komendy za koordynację i sprawny przebieg akcji odpowiedzialny był asp. sztab. Jarosław Frach. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, którego koszt wynosi 5000 zł. Kamil walczy z mózgowym porażeniem dziecięcym, które jest konsekwencją wrodzonej cytomegalii. Zbiórka nakrętek trwała około trzech miesięcy.  Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców czego dowodem jest ilość zebranych nakrętek – 1 tona i 90 kilogramów. Środki finansowe pozyskane po sprzedaży nakrętek 1090zł zasilą konto Fundacji której podopiecznym jest Kamil.

Średzcy strażacy dziękują wszystkim , którzy przyczynili się do tak dużego sukcesu.

Tekst: st.kpt. Bogusław Podgórski, asp.sztab Jarosław Frach

Zdjęcia: Gawarecki Paweł

 

 

 

 

W dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w auli Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp., funkcjonariusze KP PSP Środa Wlkp. oraz KP Policji zorganizowali spotkanie edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku p.t. „BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE NA CO DZIEŃ”. Spotkanie zapoczątkowało cykl wykładów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które będą realizowane przez Komendę Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. oraz Średzką Spółdzielnię Mleczarską „JANA”.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, foto: st.kpt. Bogusław Podgórski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 24 lutego 2013 r. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzykosach wspólnie z KP PSP Środa Wlkp., zorganizował w sali urzędu gminy, eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POZAROM” 

Turniej został rozegrany w trzech grupach;

I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

II grupa -  uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy turnieju reprezentowali jednostki OSP; Krzykosy, Pęczkowo, Murzynowo Leśne oraz Miąskowo.

Klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

 

 

SZKOŁY PODSTWAOWE

1          BARTEK KOSMECKI                OSP PIĘCZKOWO

2          JAKUB KRYGIER                        OSP PIĘCZKOWO

3          MATEUSZ WAŚKOWIAK         OSP PIĘCZKOWO

 

GIMNAZJA

1          WERONIKA MROZIK               OSP PIĘCZKOWO

2          ROKSANA MICHALSK             OSP MURZYNOWO L.

3          FILIP WAŁESIAK                        OSP KRZYKOSY

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1          DOMINIKA WOJCIECHOWSKA OSP PIĘCZKOWO

2          BARTOSZ GABAŁA                        OSP MIĄSKOWO

3          KAMIL MUSIOŁOWSKI                 OSP MIĄSKOWO

 

Skład jury eliminacji gminnych: mł. bryg. mgr Jarosław Kuderczak – Przewodniczący, asp. sztab. Jarosław Kalak - Sekretarz, Ryszard Jaworski – Członek, Karol Tomaszewski - Członek, Rafał Górna – Członek.  

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, zostali uhonorowani nagrodami książkami.

Tekst, foto: mł. bryg. Radosław Pietrzyński

 

 

 

 

W dniu 23 lutego 2013 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbył się egzamin końcowy, szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Kurs zorganizowała i zrealizowała średzka Komenda Powiatowa PSP dla członków jednostek OSP włączonych do KSRG jak również spoza systemu. W szkoleniu uczestniczyli
druhowie z 15 jednostek OSP powiatu średzkiego.

Uczestnicy podczas szkolenia zapoznali się z następującą tematyką:

-        wypadki drogowe – statystyki i przyczyny,

-        budowa pojazdów samochodowych,

-        hydrauliczne urządzenia ratownicze,

-        organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,

-        metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,

-        postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,

-        postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Egzamin został przeprowadzony dwuetapowo;

-        teoria w formie testowej – test wyboru składający się z 20 pytań,

-        praktyka polegająca na wykonaniu trzech zadań; konserwacja sprzętu, obsługa sprzętu, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Do egzaminu końcowego przystąpiło ogółem 66 strażaków ochotników. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując pozytywne oceny.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński; foto: Leszek Kuderski

 

 

 

Służbowa narada roczna - 2013

We wtorek 12 lutego 2013 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się służbowa narada roczna poświęcona podsumowaniu działalności w minionym 2012 roku. W spotkaniu z kierownictwem Komendy, jej funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi wziął udział Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Adam Langner oraz zaproszeni goście: Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wlkp. Jerzy Bartkowiak,  Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Paweł Wawrzyniak, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Grzegorz Fedorowicz oraz Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak. Naradę rozpoczął i prowadził Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król witając zaproszonych gości oraz zgromadzonych pracowników średzkiej Komendy po czym  w formie prezentacji multimedialnej przedstawił aktualną sytuację ochrony przeciwpożarowej w powiecie średzkim, informację z realizacji zadań służbowych poszczególnych wydziałów Komendy w minionym roku oraz zamierzenia i plany na rok 2013. Na koniec swojego wystąpienia podziękował władzom samorządowym powiatu i miasta za przychylność oraz finansowe wsparcie, strażakom ochotnikom i przedstawicielom służb mundurowych za partnerską, dobrą współpracę, a także wszystkim pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby. Naradę podsumował bryg. Adam Langner, który w ciepłych słowach  odniósł się do złożonej pragmatyki działalności średzkiej Komedy. Przedstawił także cele i główne kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej na rok 2013, z których jednym z głównych będzie ogrom zadań związanych z tworzeniem systemu ratownictwa specjalistycznego oraz usystematyzowaniem dokumentacji planistycznej w woj. wielkopolskim. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu przekazał strażakom, władzom samorządowym i służbom współpracującym  wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku, życząc jednocześnie wszystkim pomyślnego i dobrego 2013 roku. Gorące podziękowania i najlepsze życzenia przekazali pracownikom Komendy także zaproszeni goście.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: Jarosław Krzemiński

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia na lodzie

W zimowej scenerii końca stycznia średzcy strażacy ćwiczyli na zamarzniętym akwenie Zalewu Średzkiego. Zamierzeniem ćwiczeń było doskonalenie procedur działań ratowniczych na zbiornikach wodnych pokrytych lodem. Strażacy z wykorzystaniem sań lodowych i innego sprzętu ćwiczyli sposoby dotarcia do osób znajdujących się wodzie, pod którymi załamał się lód, techniki ich wydobycia i ewakuacji oraz postępowania ratowniczego z poszkodowanymi z objawami hipotermii. Lód z pozoru mocny i gruby nigdy do końca nie jest przewidywalny. W rzeczywistości często okazuję się cienki, zdradliwy i niebezpieczny. Jednocześnie zapowiadana w nadchodzących dniach odwilż spowoduje zapewne, że na różnego rodzaju akwenach stanie się bardzo kruchy wobec czego wszelkiego rodzaju zabawy, a także wędkowanie na lodzie mogą stać się szczególnie niebezpieczne. Krucha tafla może stać się śmiertelną pułapką, ponieważ w sytuacji załamania się lodu pod człowiekiem, szanse na samodzielne wydostanie się z wody są naprawdę niewielkie. Zachowajmy zatem szczególną rozwagę i zdrowo-rozsądkową wyobraźnię. Nie ryzykujmy i jeśli nie musimy nie wchodźmy w takich warunkach na jeszcze zamarznięte jeziora, stawy, kanały nawet gdy je dobrze znamy. Nie potwierdzajmy sensu wyrażenia „stąpać po kruchym lodzie”. Jego synonimy to przecież tak wymowne: narażać się, ryzykować, kusić los.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

 

 

 

Średzcy strażacy zagrali z WOŚP

 

W niedzielę 13 stycznia średzcy strażacy ponownie zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach XXI finału orkiestrowego grania już w godzinach przedpołudniowych na Starym Rynku w Środzie Wlkp. pojawiły się pojazdy pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy, z którym mogli zapoznać się mieszkańcy naszego miasta. Jednocześnie strażacy przybliżyli zainteresowanym podczas interaktywnych prezentacji zasady bezpiecznego zachowania podczas zimowego wypoczynku i zabaw na lodzie, a także procedury, techniki i zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia                i życia. Reprezentacja średzkiej Komendy wystartowała też w zawodach zakładowych i rodzinnych sztafet pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Środy Wielkopolskiej. Nie zabrakło również strażackich akcentów wśród przedmiotów licytowanych podczas całodniowej aukcji na rzecz WOŚP. Na koniec tegorocznej edycji średzkiego finału strażacy tradycyjnie zabezpieczyli „światełko do nieba” oraz pokaz sztucznych ogni.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak: st. kpt. Bogusław Podgórski, OSiR Środa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

Nowy sprzęt i opłatek wigilijny

 

W  dniu 10 grudnia 2012r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Środzie Wlkp. odbyła się prezentacja otrzymanego sprzętu przez średzkich strażaków oraz spotkanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W uroczystościach uczestniczyli; Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski, przedstawiciele służb mundurowych Komendant Policji mł. insp. Paweł Wawrzyniak, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk. Grzegorz Fedorowicz, Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak. Poświęcenia sprzętu oraz słowo boże na okres świąt przekazał kapelan średzkich strażaków ks. Janusz Małuszek.                                                                   

           Sprzęt o który wzbogacili się średzcy strażacy; namiot pneumatyczny z wyposażeniem, pilarkę do drewna, piłę ratowniczą, agregat prądotwórczy, motopompę do wody zanieczyszczonej, turbopompę, zbiornik wodny, wytwornicę pianową,, prądownicę wodno – pianową Turbojet środek, pianotwórczy, neutralizator, sorbent, sprężarkę do ładowania butli  aparatów oddechowych, zestaw podpór stabilizacji pojazdów, kamerę termowizyjną.

Nowy sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu i inicjatywie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w ramach programu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dla  jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Wielkopolskiego”, oraz znaczącego wsparcia finansowego władz samorządowych naszego miasta i powiatu średzkiego. Otrzymany sprzęt oraz przekazane życzenia strażakom traktujemy jako wyzwanie do jeszcze bardziej perfekcyjnego wykonywania zadań  i obowiązków których celem jest skuteczna ochrona życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Kuderczak;  st. kpt. Bogusław Podgórski; foto: Leszek Kuderski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 

 

W dniu 8 grudnia 2012 r. w siedzibie KP PSP w Środzie Wlkp. odbył się egzamin kończący szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Kurs został zorganizowała dla członków jednostek OSP z terenu powiatu średzkiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 12 jednostek OSP, którzy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

-        prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego,

-        charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych,

-        zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych,

-        konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp,

-        obsługa techniczna samochodów pożarniczych,

-        konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu,

-        konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych,

-        konserwacja i eksploatacja pił,

-        zasady eksploatacji sprzętu dróg oddechowych,

-        łączność i alarmowanie.

Do egzaminu końcowego przystąpiło ogółem 21 strażaków ochotników. Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności polegała na prawidłowym rozwiązaniu testu teoretycznego oraz zrealizowaniu trzech zadań praktycznych. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując pozytywną ocenę.

Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński; st. kpt. Bogusław Podgórski; foto: Leszek Kuderski

 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie przeciwpowodziowe

 

Sobota - 24 listopada była dniem egzaminu kończącym szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Kurs zorganizowała i zrealizowała średzka Komenda Powiatowa PSP dla członków jednostek OSP struktur KSRG, a także jednostek działających poza systemem. Do egzaminu przystąpiło ogółem 49 strażaków ochotników, którzy podczas szkolenia zapoznali się m.in. ze sposobami udzielania pomocy ludziom i zwierzętom, usuwaniem skutków powodzi, technikami uszczelniania przecieków i przebić hydraulicznych, konstrukcjami budowli ochronnych oraz obsługą i możliwościami sprzętu ratownictwa wodnego. Ich wiadomości i umiejętności zweryfikowano testem pisemnym oraz sprawdzianem praktycznym. Wszyscy druhowie zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując niezbędna wiedzę i umiejętności do prowadzenia działań ratowniczych i zabezpieczających podczas powodzi oraz na akwenach wodnych i lodzie. W szkoleniu wzięło udział aż 42 strażaków z jednostek OSP nadwarciańskich gmin powiatu średzkiego (Nowe Miasto i Krzykosy), na których w minionych latach realne  zagrożenie powodziowe wielokrotnie już występowało.

Tekst: st. kpt. M. Frąckowiak; foto: Leszek Kuderski

 

 

 

 

 

 

Targi POLEKO i nowy sprzęt pożarniczy

W drugim dniu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 21 listopada 2012 r. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Andrzej Król uroczyście odebrał z rąk: nadbryg. Marka Kowalskiego – Z-cy Komendanta Głównego PSP, Przemysława Paci – Wicewojewody Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, nadbryg. Wojciecha Mendelaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, Hanny Grunt – Prezes WFOŚiGW w Poznaniu oraz Wojciecha Friske – Pełnomocnika Prezesa Zarządu PZU Życie S.A. symboliczny akt przekazania specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla jednostek PSP województwa wielkopolskiego. Dzięki cennej inicjatywie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu średzka Komenda pozyskała m.in. namiot pneumatyczny z osprzętem, kamerę termowizyjną, sprzęt pompowy, pilarki ratownicze, agregat prądotwórczy, zbiornik wodny, sprzęt armatury wodnej oraz środki gaśnicze, neutralizatory i sorbenty. Podczas targów można było zwiedzić okazałe stoisko Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, w którym swój udział mieli strażacy naszej Komendy, prezentując nowo otrzymany namiot.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak, foto: KW PSP Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożar w szkole – ćwiczenia

 

Zgodnie z obowiązującymi  wymaganiami, właściciel lub zarządca obiektu takiego jak szkoła, powinien, co najmniej raz w roku przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie. Realizując ten obowiązek w dniu 12 października 2012 r. w uzgodnieniu z dyrekcją przeprowadzono ćwiczenia w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp. na ul. Lipowej.

 

 

Założeniem ćwiczeń był pożar łącznika pomiędzy starym i nowym budynkiem gimnazjum. Pożar spowodował konieczność ewakuacji osób przebywających w obu budynkach. Po zakończeniu ewakuacji i sprawdzeniu przez nauczycieli obecności , stwierdzono brak 1 ucznia. Najprawdopodobniej nie został ewakuowany z obiektu.

 

Działania polegały na przeszukaniu budynku w celu odnalezienia osoby poszkodowanej, udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podjęciu działań gaśniczych w celu ugaszeniu pożaru.

 

 

W ćwiczeniach uczestniczyły 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Środy Wlkp.,

Tekst: mł.bryg. Radosław Pietrzyński , zdjęcia: Głos Powiatu Średzkiego.

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym – Gołuchów 2012

 

Udanie wystartowała reprezentacja średzkiej Komendy w V Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Ratownictwie Medycznym. Mistrzostwa były rozgrywane 5 października w Gołuchowie. Przystąpiło do nich 31czteroosobowych drużyn z wszystkich Komend Miejskich

i Powiatowych województwa wielkopolskiego. Nasza ekipa w składzie:  kpt. Zbigniew Tunkiewicz, mł. kpt. Michał Bartkowiak, st. asp. Mariusz Poll

i st. str. Marcin Adryan po zaciętej, sportowej rywalizacji uplasowała się na wysokim, szóstym miejscu.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: KPPSP Środa

 

 

Nakrętki dla Kamilka

 

Średzcy strażacy włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz chorego Kamila Wieczorka, syna funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Inicjatorem akcji był asp. sztab. Jarosław Frach, którego chętnie wspomagali pozostali funkcjonariusze i pracownicy cywilni średzkiej Komendy. Wszyscy zbierali plastikowe nakrętki po napojach, środkach chemicznych itp., które w najbliższych dniach zostaną przekazane ojcu Kamila. Akcję wspierali licznie także mieszkańcy oraz firmy i instytucje powiatu średzkiego m.in. Przedszkole „Małe Średzioki”, Restauracja „Turystyczna” i Pizzeria „Doner Kebap”. Ogółem zebrano 244 kilogramy nakrętek.  Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na kosztowne leczenie i rehabilitację Kamilka.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: Leszek Kuderski

 

 

 

Nowy Komendant średzkiej KP PSP

 

We wtorek 14 sierpnia 2012 roku st. bryg. mgr inż. Andrzej Król przejął z rąk nadbryg. Wojciecha Mendelaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Uroczystość powołania nowego Komendanta odbyła się w siedzibie średzkiej Komendy w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz zaproszonych gości: Starosty Średzkiego Tomasza Pawlickiego, Wicestarosty Zdzisława Jędrzaka, Burmistrza Miasta Środy Wielkopolskiej Wojciecha Ziętkowskiego, wójtów gmin powiatu średzkiego Aleksandra Poddemskiego, Krzysztofa Urbasa i Krzysztofa Pautera, Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej st. kpt. Macieja Brzezińskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk Grzegorza Fedorowicza, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji kom. Przemysława Dymarskiego, Komendanta Straży Miejskiej Pawła Ludwiczaka oraz kapelana średzkich strażaków ks. Janusza Małuszka.

Nowy Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Andrzej Król jest mieszkańcem Poznania, żonaty, posiada dwóch synów. W roku 1988 jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie podejmuje służbę w Szkole Chorążych Pożarnictwa  w Poznaniu na stanowisku dowódcy rocznika, następnie starszego wykładowcy. 1 września 1993 roku zostaje przeniesiony do Nowego Tomyśla obejmując stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a z dniem 1 kwietnia 1994 roku Zastępcy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. W roku 1997 wraca do Poznania zajmując się ponownie działalnością dydaktyczną w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, gdzie po trzech latach służby w roku 2000 zostaje Naczelnikiem Wydziału Kształcenia. Tam uzyskuje też honorowy tytuł Wykładowcy Roku 2008 szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2009 przechodzi do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i z początkiem roku 2010 obejmuje stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej. Z dniem 14 sierpnia 2012 roku, decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nadbryg. mgr inż. Wojciecha Mendelaka zostaje powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. W czasie pełnienia służby ukończył dodatkowo podyplomowe studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz dwukrotnie kursy kwalifikacyjne pedagogiczno-metodyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza służbą jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w którym piastuje funkcję V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego oraz Członka Zarządu Głównego. Interesuje się sportem, muzyką i fotografią.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: Leszek Kuderski

 

 

 

 

 

Wakacyjne spotkania z dziećmi

Średzcy strażacy podczas tegorocznych letnich wakacji, po raz kolejny włączyli się w organizowanie dzieciom aktywnego wypoczynku, prowadząc pokazy oraz prelekcje na temat zagrożeń z jakimi mogą się zetknąć podczas wakacji i sposobów zabezpieczenia przed ich skutkami.

O tym jak bezpiecznie spędzić wakacje miały okazję dowiedzieć się dzieci, przebywające na półkoloniach w miejscowości Mączniki, które strażacy odwiedzili w dniach 31 lipca oraz 01 sierpnia 2012 roku.

Dzień pierwszy - dzieci miały okazję usłyszeć jak wygląda codzienna służba strażaka oraz policjanta a także poznać zasady bezpiecznych zachowań podczas nieprzewidzianych zdarzeń.

Dzień drugi - koloniści mieli okazję obejrzeć samochody pożarnicze oraz ich wyposażenie. Zaprezentowano również specjalnie przygotowany pokaz ratownictwa technicznego prowadzonego podczas wypadku komunikacyjnego.

Duże wrażenie, szczególnie na najmłodszych uczestnikach zrobił pokaz technik obronnych z wykorzystaniem psa rasy owczarek kaukaski.

Zorganizowane spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i były okazją do zapoznania ich uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których znajomość jest przecież nieoceniona.

 

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: Leszek Kuderski.

 

Opis: D:\sroda\pic\maczniki\IMG_1.JPG

 

Opis: D:\sroda\pic\maczniki\IMG_02.JPG

 

Opis: D:\sroda\pic\maczniki\IMG_3.JPG

 

Opis: D:\sroda\pic\maczniki\IMG_4.JPG

 

Opis: D:\sroda\pic\maczniki\IMG_5.JPG

 

 

Bezpieczne Wakacje

Okres wakacyjny dla wielu z nas jest okazją nie tylko do wypoczynku ale również do aktywnego spędzania wolnego czasu. Letni wypoczynek to świetny czas  do przekazywania dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Temu posłużyła wizyta kpt. Piotra Musielaka ze średzkiej straży pożarnej, który w dniu 24.07.2012 r. odwiedził dzieci przebywające na półkoloniach na ternie Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Mali półkoloniści mieli okazję poznać   podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, specyfikę i zadania codziennej strażackiej służby, a także nauczyć się jak zachować się w razie pożaru oraz wobec innych zagrożeń. Spotkanie na zaproszenie organizatorów odbywało się w miłej atmosferze i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestniczących.

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: Leszek Kuderski.

 

Opis: Opis: D:\sroda\pic\bezp_wak_2012\IMG_0024.jpg

 

Opis: Opis: D:\sroda\pic\bezp_wak_2012\IMG_0034.jpg

 

Opis: Opis: D:\sroda\pic\bezp_wak_2012\IMG_0042.jpg

 

 

W środę 11 lipca na Cmentarzu Parafialnym w Środzie Wlkp. pożegnaliśmy Ś.P. st. str. Macieja Strugarka, tragicznie zmarłego funkcjonariusza średzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ostatniej drodze Maciejowi towarzyszyła rodzina, najbliżsi, przyjaciele, koleżanki i koledzy strażacy, władze samorządowe, liczne delegacje stowarzyszeń, instytucji, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa wielkopolskiego i jednostek OSP Powiatu średzkiego. Podczas uroczystości wystawiono także wartę honorowa, którą pełnili strażacy średzkiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Ś.P Macieja Strugarka wzruszającą przemową pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg. Jarosław Kuderczak, przekazując również kondolencje rodzinie zmarłego.

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\maciej_s\Skan_011.jpg     Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca w tragicznym wypadku drogowym zginął funkcjonariusz naszej Komendy st. str. Maciej Strugarek.

 

st. str. Maciej Strugarek urodził się 22.02.1983 r. w Środzie Wielkopolskiej. W 2002 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej. Z dniem 01 marca 2007r.  rozpoczął zastępczą służbę wojskową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Po jej ukończeniu rozpoczął służbę jako strażak Państwowej Straży Pożarnej. Po odbyciu szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej został skierowany do służby w podziale bojowym jako stażysta, a następnie zajmował stanowisko młodszego ratownika – kierowcy. Strażacką profesję traktował jako zawodową życiową pasję. W życiu prywatnym był zapalonym fanem motoryzacji. Powierzone obowiązki wykonywał z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Służba nie kończyła się dla niego po 24 godzinnym zmianowym dyżurze. Wielokrotnie uczestniczył w życiu Komendy w czasie wolnym i zawsze służył pomocą kiedy zachodziła taka potrzeba. Swoją postawą zawodową, miłym i pogodnym usposobieniem zyskał pełne uznanie wśród współpracowników i przełożonych. 

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj1.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj2.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj3.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj4.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj5.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj6.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj7.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj8.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj9.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj10.jpg

 

Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Mac_11_05_12\zdj11.jpg

 

 

 

Szkolenie dowódców OSP

Piątek 29 czerwca był ostatnim dniem szkolenia dowódców OSP powiatu średzkiego. Szesnastu druhów jednostek działających w strukturach KSRG przystąpiło do egzaminu kończącego kolejny w tym roku kurs realizowany przez Komendę Powiatową PSP w Środzie Wlkp. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji    i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących. Nowi dowódcy wykazali się dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym zaliczając przygotowane dla nich trudne zadania egzaminacyjne. Po zakoszeniu egzaminu wszyscy otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego mł. bryg. Jarosława Kuderczka zaświadczenia uprawniające ich do dowodzenia zastępami swoich jednostek.

Tekst; foto: st. kpt. Mirosław Frąckowiak

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\szkolenie osp 06_2012\IMG_0004.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\szkolenie osp 06_2012\IMG_0037.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\szkolenie osp 06_2012\IMG_0047.jpg

 

 

 

 

 

Dzieci u średzkich strażaków

 

Miesiąc maj i początek czerwca to okres, w którym Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., licznie odwiedzają grupy dzieci  i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W tym roku na spotkania ze strażakami w ramach tzw. „Dni Otwartych Strażnic” przybyło ponad 500 dzieci szkolnych z terenu powiatu średzkiego. Dzieci miały okazję poznać specyfikę służby i dorobek Państwowej Straży Pożarnej w minionym dwudziestoleciu. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje sprzętu, umundurowania i strażackich samochodów, a także pokazy symulowanych akcji ratowniczych. Opuszczając siedzibę Komendy dzieci zgodnie deklarowały, że dotrą do strażaków również w roku przyszłym.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: st. kpt. Bogusław Podgórski

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dzieci2012\dzieci i.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dzieci2012\dzieci II.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dzieci2012\dzieci III.jpg

 

 

Pożegnanie Komendanta

 

W czwartek 31 maja 2012 roku, podczas uroczystego apelu odbyło się pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Mariana Przewoźniaka, który po 35 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Ustępującego Komendanta na tej niecodziennej uroczystości żegnali nadbrygadier Wojciech Mendelak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, władze samorządowe ze Starostą Średzkim Tomaszem Pawlickim i Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska Wojciechem Ziętkowskim na czele, byli i obecni Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP województwa wielkopolskiego, przedstawiciele średzkich służb mundurowych, oraz współpracujących firm i instytucji, weterani służby pożarniczej, rodzina, strażacy ochotnicy oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy. Podczas uroczystości nadbrygadier Wojciech Mendelak uhonorował st. bryg. Mariana Przewoźniaka Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a następnie po pożegnaniu się odchodzącego Komendanta ze sztandarem przyjął zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., powierzając ich pełnienie mł. bryg. Jarosławowi Kuderczakowi. W swoim wystąpieniu przekazał ustępującemu Komendantowi serdeczne podziękowania za długie lata wspólnej służby, za ogromny wkład pracy i godną naśladowania postawa zawodową, życząc jednocześnie zdrowia i wszelkiej pomyślności, na nowym etapie życiowej drogi. Gorące podziękowania i najlepsze życzenia w imieniu władz samorządowych złożył Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, liczne grono zaproszonych gości oraz załoga i pracownicy cywilni średzkiej Komendy. Nie zabrakło również kwiatów, upominków i okolicznościowych prezentów.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak, foto: Leszek Kuderski

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0054.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0103.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0111.jpg 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0153.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0213.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0242.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\pozegnanie_01\IMG_0251.jpg

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Strażaka 2012

 

W sobotę 19 maja w siedzibie średzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyły się uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Strażackie święto poprzedziła polowa msz święta celebrowana przez kapelana średzkich strażaków ks. Janusza Małuszka. W uroczystości wzięli udział pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci i renciści Koła nr 26 oraz delegacje jednostek OSP z terenu powiatu. Przybyli także zaproszeni goście w osobach: 

·     Tomasz Pawlicki – Starosta Średzki

·     Wojciech Ziętkowski – Burmistrz Miasta Środy Wielkopolska,

·     Jerzy Bartkowiak – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Pożarnych w Środzie Wlkp.

·     mł. insp. Paweł Wawrzyniak – Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.,

·     p.płk Grzegorz Fedorowicz – Dyrektor Aresztu Śledczego  w Środzie Wlkp.,

·     Krzysztof Urbas, Krzysztof Pauter i Andrzej Janicki – Wójtowie gmin Zaniemyśl, Dominowo i Krzykosy,

·     Paweł Ludwiczak – Komendant Straży Miejskiej,

·     ks. Janusz Małuszek – Kapelan średzkich strażaków,

·     Jolanta Sołtysiak –Dyrektor Średzkiego Ośrodka Kultury,

·     Aurelia Burzawa-Maik – Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy KPPSP w Środzie Wlkp.,

·     Rafał Eichler – Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp.

·     st. bryg. w stanie spoczynku Stefan Kalak,

·     Daniel Pachura – przedsiębiorca z powiatu średzkiego.

Zebranych na uroczystości powitał komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Marian Przewoźniak, który podziękował strażakom za ich oddanie w służbie, a władzom samorządowym i sympatyzującym przedsiębiorcom za okazywaną przychylność i dobrą współpracę. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania przekazał też strażakom jednostek OSP oraz emerytom i rencistom pożarnictwa. Podkreślił, że tegoroczne święto ma szczególne znaczenie, bowiem przypadło w dwudziestą rocznicę utworzenia Państwowej Straży Pożarnej i jest uhonorowaniem okresu, w którym strażakom przyszło stawić czoła największym po II wojnie światowej pożarom, katastrofom kolejowym i budowlanym, powodziom tysiąclecia, a także wielu innym, trudnym działaniom. Jest również wyjątkowe dla niego, gdyż z dniem 31 maja br. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne i uczestniczy w nim po raz ostatni jako strażak czynny zawodowo. Kończąc powiedział, że „Poczynione dokładnie 20 lat temu zmiany i rozwiązania organizacyjne w polskim systemie ratowniczo - gaśniczym sprawiły, że na podstawowym poziomie jego organizacji jakim jest powiat, istnieje niezbędny potencjał sił i środków zdolny do niezwłocznego niesienia pomocy poszkodowanej i zagrożonej ludności.

Po wystąpieniu Komendanta przyszedł czas na odznaczenia, awanse i wyróżnienia. W tym roku odznaczeni zostali:

·     st. ogn. Piotr Deiksler i  st. ogn. Grzegorz Typański – Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

·     st. ogn. Marek Leciej druh Michał Joachimiak –Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

·     druhna Władysława Kałużna i druh Piotr Giernacki –Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

·     asp. Sztab Jarosław Kalak, st. asp. Mariusz Poll, komisarz Robert Łuczak i druhowie Zdzisław Cierzniak, Jerzy Gerwazik Marcin Marciniak, Janusz Pawlak i Przemysław Pawlak –Brazowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

·     druhowie Eryk Gołąbek, Mateusz Jaworski i Wojciech Rosiejka – Odznaką „Strażak Wzorowy”.

·     Druh Jerzy Adryan – honorowym tytułem „Wielkopolski Strażak OSP roku2011”

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

·     st. kpt. Jarosław Kuderczak i st. kpt. Radosław Pierzyński – na stopień młodszego brygadiera,

·     mł. kpt. Piotr Musielak i mł. kpt. Zbigniew Tunkiewicz – na stopień kapitana,

·     asp. Michał Bartkowiak – na stopień młodszego kapitana,

·     st. asp. Jarosław KAlak – na stopień aspiranta sztabowego,

·     mł. ogn. Magdalena Kosiorowska – na stopień ogniomistrza

·     sekc. Bartłomiej Nowicki i sekc. Karol Łagoda – na stopień starszego sekcyjnego,

·     str. Marcin Adryan i str. Jacek Czarny – na stopień starszego strażaka.

Nie zapomniano również o sympatykach i współpracownikach średzkich strażaków. Z okazji 20–lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz przyznał okolicznościowy medal staroście średzkiemu Tomaszowi Pawlickiemu oraz dyplomy następującym funkcjonariuszom i działaczom: st. ogn. Dariuszowi Białkowskiemu, asp. sztab. Jarosławowi Frachowi, st. kpt. Mirosławowi Frąckowiakowi, asp. Wojciechowi Głowackiemu, asp. sztab. Jerzemu Jaworskiemu, mł. bryg. Jarosławowi Kuderczakowi, asp. sztab. Ludwikowi Nowakowi, st. ogn. Zbigniewowi Pawlakowi, mł. bryg. Radosławowi Pietrzyńskiemu, st. kpt. Bogusławowi Podgórskiemu, st. ogn. Sławomirowi Rodziakowi, kpt. Zbigniewowi Tunkiewiczowi, st. ogn. Grzegorzowi Typańskiemu oraz Druhowi Markowi Głowińskiemu wieloletniemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOPSP RP w Zaniemyślu.

Medalami okolicznościowymi wydanymi z okazji 20–lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej również uhonorowani zostali: Burmistrz Miasta Środy Wielkopolska Wojciech Ziętkowski, Wójt Gminy Nowe Miasto Aleksander Podemski, Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Pożarnych  w Środzie Wlkp. Jerzy Bartkowiak oraz przedsiębiorcy powiatu średzkiego Waldemar Wesołek, Artur Zys i Daniel Pachura.

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Marian Przewoźniak wyróżnił także dyplomami okolicznościowymi: Aurelię Burzawę-Maik – Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy KPPSP w Środzie Wlkp., Jolantę Sołtysiak –Dyrektor Średzkiego Ośrodka Kultury, p.płk Grzegorza Fedorowicza – Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp., mł. insp. Pawła Wawrzyniaka – Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp., Pawła Ludwiczaka – Komendanta Straży Miejskiej i Druha Grzegorza Gogulskiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Mieście.

Na koniec oficjalnej części uroczystości w okolicznościowych przemówieniach głos zabrali Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Burmistrz Wojciech Ziętkowski oraz zaproszeni goście przekazując słowa uznania, podziękowania i gratulacje wszystkim strażakom. Szczególne podziękowania składali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Mariana Przewoźniaka za jego dokonania w 35-letniej karierze zawodowej.

Całej uroczystości towarzyszyła muzyczna oprawa średzkiej Orkiestry Dętej, która dała wspaniały koncert po zakończeniu uroczystego apelu po czym rozpoczęło się tradycyjne wspólne biesiadowanie.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: mł. kpt. Michał Bartkowiak

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0045.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0046.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0069.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0073.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0089.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0165.jpg  

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0168.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0174.jpg  

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\dz_str_2012\IMG_0234.jpg

 

 

 

 

Bunt w średzkim areszcie

We wtorek, 24 kwietnia w godzinach przedpołudniowych dwa zastępy średzkiej JRG, dowódca jednostki, jego zastępca oraz naczelnik wydziału operacyjnego uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez kierownictwo Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie umiejętności działania w warunkach zagrożenia wewnętrznego jednostki penitencjarnej oraz współdziałania i sprawności służb ratowniczych. Zgodnie z ich scenariuszem strażacy prowadzili pozorowane działania ratownicze polegające na ewakuacji osób poszkodowanych oraz likwidacji skutków pożaru w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, będących konsekwencją buntu osadzonych. W tej edycji ćwiczeń zaplanowano też dodatkowe utrudnienia, jakim była zgromadzona przed aresztem grupa pseudokibiców, domagająca się uwolnienia swoich kolegów. Po wykonaniu zadań przez funkcjonariuszy służby więziennej i przybyłych ekip policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego ćwiczenia zakończyły się wspólnym posiłkiem - tradycyjną grochówką.

Tekst i zdjęcia: M. Frąckowiak

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\cw_areszt\Areszt 023.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\cw_areszt\Areszt 041.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\cw_areszt\Areszt 044.jpg  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\cw_areszt\Areszt 048.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\cw_areszt\Areszt 051.jpg

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem

"20 lat Państwowej Straży Pożarnej -  jak nas widzą tak nas malują".

 

Zakończono etap powiatowy XIV edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują". Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowań podczas ich wystąpienia. Etap powiatowy zorganizował Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Na konkurs napłynęło ponad 70 prac. Komisja w składzie: Adam Wójkiewicz (przewodniczący), Jarosław Kuderczak, Stanisław Litke, Iwona Skowrońska i Angelika Nowakowska wyróżniła 18 prac. Jury oceniło prace pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu. Do etapu wojewódzkiego zostały wybrane następujące prace z poszczególnych grup:

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\konkurs_plast\mm.jpg

praca Marty Magaj

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\konkurs_plast\aw.jpg

praca Adama Wojciechowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA  I (szkoła podstawowa 9-12 lat)

- Nikola Jóźwiak- lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Środzie Wlkp.

- Adam Kaźmierczak- lat 7, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Krzykosach,

- Monika Włoszczyk- lat 7, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu,

- Paweł Dostatni- lat 6, Szkoła Podstawowa nr 2 w Środzie Wlkp.,

- Julia Wolska- lat 8, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu.

 

GRUPA II (szkoła podstawowa 9-12 lat)

- Natalia Wojewoda- lat 12, Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.,

- Martyna Bydołek- lat 10, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu,

- Aleksander Szymczak- lat 12, Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.,

- Dawid Gadziński- lat 12, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu,

- Dawid Dalski- lat 12, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu.

 

GRUPA III (gimnazjum 13-16 lat)

- Adam Wojciechowski- lat 15, Gimnazjum nr 2 w Środzie Wlkp.,

- Monika Granat- lat 16, Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.,

- Anna Piszczatowska - lat 14 , Zespół Szkół w Sulęcinku,

- Malwina Płociennik- lat 14, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu,

- Marta Magaj- lat 16, Gimnazjum nr 2 w Środzie Wlkp.

 

GRUPA IV (wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej)

- Marta Pietrzak- lat 10, Świetlica Środowiskowa, Murzynowo Kościelne,

- Piotr Wleczyk- lat 7, Świetlica Środowiskowa, Murzynowo Kościelne,

- Piotr Zbytniewski, "Szkoła Życia"- Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wlkp.

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\konkurs_plast\mg.jpg

praca Moniki Granat

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\konkurs_plast\nj.jpg

praca Nikoli Jóźwiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

 

 

 

Krew bezcennym darem życia

 

W piątkowe przedpołudnie 13 kwietnia, średzcy strażacy włączyli się do akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez szkolny Klub Honorowych Krwiodawców „PEREŁKA”, działający przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Swym udziałem ponownie promowali wśród uczniów nowotworzony kierunek kształcenia  o profilu pożarniczym. Jednocześnie pięciu strażaków z wolnych zmian służbowych zgłosiło akces oddania w tym dniu krwi na rzecz Klubu. Ogółem w tej szlachetnej akcji wzięło udział 41osób, z których 12 dodatkowo zdeklarowało się zostać dawcami szpiku kostnego. W trakcie jej trwania zebrano prawie 14 litrów krwi – tak bezcennego daru życia.

Tekst; foto: st. kpt. Mirosław Frąckowiak

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\krew2012\IMG_0001.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\krew2012\IMG_0006.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\krew2012\IMG_0012.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\krew2012\IMG_0015.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\krew2012\IMG_0018.jpg

 

 

Egzaminy dla strażaków ratowników OSP

 

Dwie ostatnie soboty - 24 i 31marca były dniami egzaminów kończących szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP powiatu średzkiego. Kurs zorganizowała  i zrealizowała średzka Komenda Powiatowa PSP dla członków jednostek OSP struktur KSRG, a także jednostek działających poza systemem. Do egzaminu przystąpiło ogółem 119 strażaków ochotników, których wiadomości i umiejętności zweryfikowano testem pisemnym oraz sprawdzianem praktycznym. Wszyscy druhowie zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując wymagane uprawnienia umożliwiające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Miłym akcentem tej edycji szkolenia kursowego były cztery atrakcyjne młode panie, które po raz pierwszy w historii powiatu średzkiego uzyskały takie uprawnienia. Od tej pory ponad 100 młodych adeptów sztuki pożarniczej zasili szeregi grup wyjazdowych jednostek OSP, wzmacniając tym samym możliwości potencjały ratowniczego naszego powiatu.

Tekst: st. kpt. M.Frąckowiak; foto: st. kpt. J.Kuderczak

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\004.jpg

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\IMG_0008.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\IMG_0027.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\IMG_0031.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\P3310130.JPG

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Egz_OSP_03_2012\P3310132.JPG

 

 

NIE WYPALAJMY TRAW!

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny” .Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub    nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.) W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 3 do 20%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Opracowanie: st. kpt. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP 

 

 

 

 

W gminie Dominowo młodzież zapobiega pożarom.

W miniony poniedziałek 19 marca w Gminnym Ośrodku Kultury, 24 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dominowo wzięło udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej pod patronatem Urzędu Gminy zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Dominowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Uczestnicy konkursu  w turniejowej rywalizacji rozwiązywali testy pisemne oraz odpowiadali na dodatkowe pytania z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. kpt. Jarosława Kuderczaka. W jej skład weszli również prezes zarządu gminnego ZOSP w Dominowie dh Sebastian Buczma, prezes miejscowej OSP dh Dominik Drella oraz  st. kpt. Bogusław Podgórski. Zwycięzcami z prawem startu w eliminacjach powiatowych zostali:

·        w grupie I – szkoły podstawowe

 1. Maria Winiarska
 2. Karol Kaźmierczak
 3. Marta Matela

·        w grupie II – szkoły gimnazjalne

 1. Krzysztof Kaźmierczak
 2. Adam Felman
 3. Szymon Puzicki

Na zakończenie, laureatów konkursu osobiście uhonorował wójt gminy Dominowo Krzysztof Pauter. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali również okolicznościowe dyplomy.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: Aleksander Komorowicz

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_dominowo\1.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_dominowo\2.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_dominowo\3.jpg

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej w Boguszynie „Kabecjanie dają radę”

Podnoszenie poziomu wiedzy oraz praktycznych umiejętności, związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa dnia codziennego, a także bezpieczeństwa podczas nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji są bardzo cenną inicjatywą, którą warto propagować zwłaszcza wśród dzieci. W tym celu funkcjonariusze średzkiej straży pożarnej: st. kpt. Radosław Pietrzyński  oraz mł. kpt. Piotr Musielak w dniu 13.03.2012 roku odwiedzili najmłodszych adeptów ze Szkoły Podstawowej w Boguszynie w ramach organizowanego projektu prewencyjnego „Kabecjanie dają radę”. Podczas wizyty dzieci miały okazję zapoznać się z zadaniami i umundurowaniem straży pożarnej, a także nauczyć jak zachować  się w razie pożaru oraz wobec innych zagrożeń takich jak: powódź, chemikalia, niewypały, zagrożenia upadkiem z wysokości, załamanie się lodu. Ponadto funkcjonariusze pokazali uczniom jak prawidłowo odróżnić bezpieczne miejsca zabaw od niebezpiecznych.   Pogadanka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w niej przez cały czas spotkania.

Tekst: mł. kpt. Piotr Musielak, foto: st. kpt. Radosław Pietrzyński

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Boguszyn_03_2012\DSCN5205 (640x480).jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Boguszyn_03_2012\DSCN5207 (640x480).jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Boguszyn_03_2012\DSCN5217 (480x640).jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Boguszyn_03_2012\IMG_0026.jpg

 

 

„Młodzież zapobiega Pożarom”

 

W niedzielne przedpołudnie 26 lutego w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Krzykosach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Do konkursu w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 16 osób z jednostek OSP w Pięczkowie, Sulęcinie, Miąskowie Murzynowie Leśnym i Krzykosach. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. kpt. Jarosław Kuderczak. W jej skład weszli również prezes zarządu gminnego ZOSP w Krzykosach dh Ryszard Ignaszewski, sekretarz   dh Grzegorz Borowski , członek zarządu dh Karol Tomaszewski oraz komendant gminny  st. asp. Jarosław Kalak. Komisja po edycji pisemnej oraz serii dodatkowych pytań ustnych wyłoniła zwycięzców turnieju. W grupie szkół podstawowych wygrał Jakub Grygier   z Pięczkowa, drugie miejsce zajęła Eliza Dziuba z Sulęcina, a trzecie Marcin Serafiniak również z Sulęcina. W grupie gimnazjów zwyciężyła Roksana Michalska z Murzynowa Leśnego, a na kolejnych drugim i trzecim miejscu uplasowały się Weronika Mrozik i Inez Guderska z Pięczkowa. W grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepszym okazał się Krystian Senk z Pięczkowa, a drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci Miąskowa Kamil Musiołowski oraz Damian Nowak. Na zakończenie turnieju wszystkim uczestnikom gratulowano wysokiego poziomu szerokiej wiedzy pożarniczej, a zwycięzcy poszczególnych grup zostali uhonorowani nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto: OSP Krzykosy

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_krzykosy_2012\DSCN3517.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_krzykosy_2012\DSCN3552.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Turniej_krzykosy_2012\DSCN3570.jpg

 

 

 

Ćwiczenia strażaków JRG Środa Wlkp. na akwenie zalewu średzkiego.

W dniach 14,21 i 22.02.2012r. trzy zmiany służbowe z  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  przeprowadziły ćwiczenia na akwenie zalewu średzkiego. Głównym zagadnieniem ćwiczeń były zasady prowadzenia działań ratowniczych na lodzie z wykorzystaniem sań lodowych i innych sposobów dotarcia do poszkodowanych znajdujących się w wodzie, a także procedury postępowania ratowniczego z poszkodowanymi w hipotermii. Wiele uwagi poświęcono odpowiedniemu zabezpieczeniu ratowników podczas prowadzenia działań na zbiornikach wodnych pokrytych warstwą lodu.

Tekst:  st. kpt. Bogusław Podgórski

Foto:  st. kpt. Bogusław Podgórski, Leszek Kuderski

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\lod022012\lod1.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\lod022012\lod2.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\lod022012\lod3.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\lod022012\lod4.jpg

 

Szkolenie w „Hipolicie”

 

W dniach 13 i 14 lutego 2012 roku na prośbę Zespołu Szkół Zawodowych  im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej, funkcjonariusze średzkiej komendy przeprowadzili szkolenie dla uczniów technikum hotelarskiego. Podczas szkolenia, którego celem było przygotowanie zainteresowanych uczniów do egzaminów zawodowych, st. kpt. Radosław Pietrzyński oraz mł. kpt. Piotr Musielak przedstawili zagadnienia dotyczące  bezpieczeństwa pożarowego w obiektach hotelowych, zasady działania gaśnic oraz sprzętu przeciwpożarowego, a także wymogów i procedur ewakuacyjnych. Młodzież miała okazję zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami mogącymi występować w obiektach, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz z wykazem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Szkolenie zakończyło się sprawdzeniem przekazanych wiadomości  w formie testu, który z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy uczestnicy.

          Tekst: mł. kpt. Piotr Musielak; foto: Monika Kawicka 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Hipolit_13022012\Obraz 003.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Hipolit_13022012\Obraz 007.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\Hipolit_13022012\Obraz 018.jpg

 

 

 

Strażacy na półkolonii

 

W pierwszym dniu zimowych ferii średzcy strażacy udali się z wizytą do uczestników półkolonii zorganizowanych przez Średzki Ośrodek Kultury. Przyjazd strażaków okazał się dla dzieci miłą niespodzianką i swoistą atrakcją. Dzieci mały okazję zapoznać się z specyfiką pracy strażaków oraz specjalistycznym sprzętem pożarniczym. Jednocześnie asp. Michał Bartkowiak wraz z kolegami przybliżyli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego, przestrzegali przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami podczas zabaw na lodzie, a także wyjaśniali czemu służą numery alarmowe 998 i 112 oraz w jakich sytuacjach się ich używa. Dzieci aktywnie i z zaciekawieniem włączyły się również do pokazu poświęconego zasadom i sposobom udzielania pierwszej pomocy. Tradycyjnie miały też możliwość założenia strażackich hełmów i specjalnych ubrań.

Tekst: st. kpt. M.Frąckowiak; foto: asp. M.Bartkowiak

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\polkolonie_2012\IMG_0103.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\polkolonie_2012\IMG_0106.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\polkolonie_2012\IMG_0116.jpg

 

 

 

 

 

Średzka Komenda posumowała miniony rok

 

 

We wtorek 24 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Środzie Wlkp. odbyła się roczna narada służbowa z udziałem bryg. Adama Langnera Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Jej celem było podsumowanie działalności średzkich strażaków w minionym 2011 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i pracownicy cywili zatrudnieni w Komendzie, a także zaproszeni goście: Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Paweł Wawrzyniak, Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Grzegorz Fedorowicz oraz Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. Marian Przewoźniak, a następnie kierownicy komórek organizacyjnych, w formie multimedialnej prezentacji przedstawili informacje z realizacji zadań poszczególnych wydziałów Komendy. Naradę podsumował bryg. Adam Langner dziękując pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby, władzom samorządowym powiatu za przychylność i finansowe wsparcie strażackich potrzeb oraz przedstawicielom służb mundurowych za partnerską, dobrą współpracę. W swoim wystąpieniu przedstawił także cele i główne kierunki działań na rok 2012,  z których priorytetowym będzie ogrom zadań związanych z organizacją   i zabezpieczeniem  Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku przekazał strażakom również Starosta średzki Tomasz Pawlicki, życząc jednocześnie wszystkim pomyślnego i dobrego 2012 roku.

 

Tekst: st. kpt. Mirosław Frąckowiak; foto Jarosław Krzemiński

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\fot006.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\fot015.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\fot027.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\fot037.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\093.jpg Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\narada 2012\103.jpg

 

 

 

 

 

 

Średzcy strażacy grali z WOŚP

 

 

W niedzielę 8 stycznia 2012 roku średzcy strażacy tradycyjnie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasza Komenda przekazała na rzecz WOŚP książkę „Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253-2008”, kalendarz strażacki, statuetkę strażaka ratownika, okolicznościowy medal z okazji nadania sztandaru średzkiej Komendzie, które zostały wylicytowane na łączną kwotę 210 zł. W tym roku dla WOŚP, po raz dziewiąty reprezentacja Komendy wystartowała w zawodach pływackich sztafet zakładowych   i rodzinnych  o Puchar Burmistrza Środy na Pływalni Miejskiej w Środzie, plasując się na   V miejscu. Dwaj średzcy strażacy Maciej Strugarek i Jarosław Kalak udanie wystartowali też w okolicznościowym rajdzie samochodów terenowych. Uczestnicy rajdu zebrali ponad 14 tysięcy złotych, które zasiliły konto organizatorów średzkiej edycji XX Finału.

        

Teskt: st. kpt. M.Frąckowiak; foto: M.Bartkowiak

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\sroda\pic\orkiestra_2012.jpg

 

 

 

 Zobacz więcej

.   

do góry

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\d\sroda\pic\a-colbar.gif