1. Czym jesy tlenek węgla?

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest gazem:

2. Kiedy i gdzie powstaje?

Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Czad może powstać także w czasie pożaru.

3. Jak się bronić przed zaczadzeniem?

Pamiętaj, aby:

- gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące,
- gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy,
- zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

4. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu przedstawia poniższa tabela:

Stężenie objętościowe CO w powietrzu Objawy zatrucia
100 - 200 ppm (0,01%-0,02%) lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny
400 ppm (0,04%) silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia
800 ppm (0,08%) zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po 2 godzinach trwała śpiączka
1 600 ppm (0,16%) silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po 2 godzinach
3 200 ppm (0,32%) intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach
6 400 ppm (0,64%) ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut
12 800 ppm (1,28%) utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach

 

5. Jak postępować w przypadku zaczadzenia?

Żródło:  www.zgasryzyko.pl