1W dniu 24.06.2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej,

Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid), Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu.
Celem nadrzędnym spotkania było omówienie zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i terenów wypoczynkowych, kąpielisk oraz miejsc, w których będzie się odbywał wypoczynek dzieci i młodzieży.
Średzką komendę podczas spotkania reprezentowali: mł. bryg. Radosław Pietrzyński oraz kpt. Piotr Musielak.

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: KP Policji.