001W dniu 07.07.2015 r. na terenie portu oraz tawerny „Marina” pod Czarnym Bocianem, która znajduje się nad rzeką Wartą w niewielkim kompleksie leśnymna granicy miejscowości Nowe Miasto n/Wartą, została zorganizowana wakacyjna akcja prewencyjna dla dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”.


Była to pierwsza tego typu inicjatywa, w której udział brali przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Środzie Wielkopolskiej, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu gminy Nowe Miasto n/Wartą, Właściciel portu oraz strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście n/Wartą.
Każdy z uczestników akcji na specjalnie przygotowanych stanowiskach miał okazję wysłuchać prelekcji na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz zapoznać się ze sprzętem jakim dysponują strażacy podczas prowadzonych działań na wodzie.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane stanowisko medyczne, na którym można było poznać oraz przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma.
Na zakończenie akcji dla wszystkich dzieci zorganizowano konkurencję sprawnościową polegającą na pokonaniu slalomu oraz strąceniu piłeczek przy pomocy nawodnionej linii wężowej z wykorzystaniem prądowniczek.
W zmaganiach, które toczyły się przy wspaniałej wakacyjnej pogodzie udział brały dzieci z miejscowości Klęka, Szypłów oraz Boguszyn.
Zwycięzcy konkurencji sprawnościowych otrzymali okazałe dyplomy i nagrody. Ponadto każdy z uczestników akcji otrzymał upominek oraz specjalnie przygotowaną niespodziankę ufundowaną przez gospodarza terenu.


Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz