001Lipiec 2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. upłynął na praktycznym szkoleniu.

 

 

 

Tematami przewodnimi było ratownictwo wodne, działania przeciwpowodziowe oraz kontynuacja wielu innych dziedzin ratownictwa:
1. W ramach doskonalenia zawodowego na akwenie wodnym zalewu średzkiego ćwiczono praktyczne działania na wodzie. Podczas działań wykorzystano sprzęt do ratownictwa wodnego m.in. łódź motorową, sanie lodowe, deskę ortopedyczną, kombinezony do pracy w wodzie, koła i rzutki ratownicze. Podczas praktycznych ćwiczeń doskonalono umiejętności: stermotorzystów – tj. bezpiecznych technik pływania łodzią, podpływania do pomostów i osób przebywających w wodzie, podawania z łodzi sprzętu ratunkowego, podejmowanie poszkodowanego na deskę, oraz wykorzystanie rzutek .
Druga część ćwiczeń w obrębie zbiornika wodnego to ćwiczenia przeciwpowodziowe na brzegu i skarpie akwenu. Zastępy, przy wykorzystaniu foli, włókniny, worków z piaskiem - ćwiczyły praktyczne uszczelnianie wałów od strony wodnej i zawodnej, podnoszenie wałów, uszczelnianie przebić na wałach oraz likwidację szkód wyrzucanych przez zwierzęta.
2. Wykorzystując budynki komendy ćwiczono, także inne elementy taktyki prowadzenia działań m.in. sposoby podawania wody i piany z wysięgnika, ewakuację poszkodowanego z wysokości przy użyciu drabiny, wykorzystanie suchego pionu oraz odpowiednio przygotowanych zestawów węży gaśniczych do działań na wyższych kondygnacjach itd. Każde z ćwiczeń poprzedzone było szkoleniem medycznym z zakresu KPP.
3. Zastępy z JRG uczestniczyły w dwóch ćwiczeniach na obiektach: produkcyjno-magazynowym oraz na terenie nadleśnictwa Jarocin – w ćwiczeniach pożaru lasu dla całego stanu Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Podczas wszystkich ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratowników oraz prawidłowość prowadzenia łączności zgodnie z metodyką postępowania.
Tekst: kpt. Zbigniew Tunkiewicz, Foto: Archiwum KP PSP Środa Wlkp.