15Pomimo upalnego lata, miesiąc sierpień 2015 roku - w średzkiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej upłynął na kontynuacji szkolenia praktycznego. Podczas zajęć zgodnie z miesięcznym planem, ćwiczono następujące dziedziny ratownictwa:

Ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym – w sposób praktyczny ćwiczono zagadnienia związane z ratownictwem wysokościowym na obiekcie studzienek kanalizacji deszczowej w średzkim parku ,,Łazienki”. W tym ,celu wykorzystano wiedzę i umiejętności nabyte podczas wcześniej przeprowadzanych szkoleń praktycznych. Podczas ćwiczeń wykorzystano sprzęt do ewakuacji, tj. drabiny pożarnicze, trójnóg ewakuacyjny, osprzęt wraz z linami oraz zestaw ratunkowy Rollgliss. Nie zapomniano także o bezpieczeństwie ratowników, wykorzystując podczas ćwiczeń sprzęt ODO oraz mierniki do sprawdzania studzienek na obecność szkodliwych gazów.
Taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. Obiektami służącymi do ćwiczeń były pomieszczenia Komendy, które poprzez ,,zadymianie” pozwalały na stworzenie przybliżonych warunków pożaru. Działania prowadzone były na poziomie pierwszego piętra oraz na poziomie dachu. Do ćwiczeń wykorzystano drabinę D10W (budowa stanowisk gaśniczych na dachu). Podczas ćwiczeń ratownicy stosowali sprzęt zabezpieczający ODO, jako środek gaśniczy stosowano wodę i pianę gaśniczą.
W ramach ratownictwa technicznego pod przewodnictwem – lidera ćwiczeń pod kryptonimem ,,Technika 2015” doskonalono techniki dotarcia do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych. Ćwiczono na samochodach składowanych w zakładzie recyklingu na terenie Środy Wlkp. Korzystając z kilku wraków ułożonych w pozycji na: kołach, dachu, boku z dojściem utrudnionym – przy użyciu sprzętu hydraulicznego ,,wykonywano” dojścia do osoby uwięzionej w celu jej ewakuacji.
W ramach ratownictwa technicznego w sposób praktyczny ćwiczono przecinanie stali i betonu przy użyciu pilarek spalinowych znajdujących się na wyposażeniu JRG.
Ratownictwo medyczne – wykorzystując zestaw torby R-1 przećwiczono techniki wykonywania sztucznego oddychania i prowadzenie masażu serca u osoby podtopionej oraz porażonej prądem elektrycznym.
Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z Zastępcą Dowódcy JRG przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu – firmy produkującej autobusy i tramwaje Solaris & Bus na terenie Środy Wlkp.

Tekst kpt Z. Tunkiewicz, zdjęcia archiwum JRG KPPSP Środa Wlkp.