IMG 0005Szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych zakończyło się dwuetapowym egzaminem przeprowadzonym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. 26 września 2015 roku.

 W szkoleniu uczestniczyło 23 strażaków z 7 jednostek OSP powiatu średzkiego. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z następującą tematyką:

• Organizacja ochrony przeciwpożarowej,
• Obowiązki dowódcy w świetle przepisów BHP,
• Kierowani działaniami gaśniczymi,
• Działania gaśnicze,
• Działania ratownicze na drodze,
• Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
• Organizacja szkoleń doskonalących w OSP,
• Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.
Egzamin kończący szkolenie składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu zawierającego 20 pytań oraz sporządzeniu dwóch dokumentów z działań ratowniczych. Część praktyczna egzaminu polegała na kierowaniu działaniami – podczas trzech pozorowanych zdarzeń.
Do egzaminu przystąpiło 23 strażaków ochotników, którzy zaliczyli zadnia egzaminacyjne uzyskując pozytywne oceny.
Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Pietrzyński KP PSP Środa Wlkp.

Szkolenie dowódców OSP