001W dniach 19 i 26 stycznia 2016 roku na zaproszenie wystosowane przez Panią Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. doszło do spotkania młodzieży liceum i gimnazjum, ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

Pomimo ferii zimowych, w ramach szkolnego programu ,,edukacji dla bezpieczeństwa” oraz programu ,,zgaś ryzyko” na terenie liceum zorganizowano spotkanie z młodzieżą szkolną podczas którego, udało się przekazać wiele istotnych informacji na temat bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu. Tematami przewodnimi były dwa zagadnienia: zagrożenia wynikające z okresu grzewczego w budynkach i mieszkaniach w tym dużym ryzykiem powstania tlenku węgla oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Tematykę zagrożenia wynikającego z okresu grzewczego i ryzyka wystąpienia niebezpiecznego dla życia i zdrowia tlenku węgla przedstawił kpt. Piotr Musielak.
W drugiej części spotkania kpt. Zbigniew Tunkiewicz oraz ogn. Marcin Waśkowiak przypomnieli młodzieży zagadnienia medyczne, dotyczące praktycznego szkolenia a także, umożliwili przeprowadzenie ćwiczeń na fantomach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Opracowanie i zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz

 

Bezpieczne ferie w 2016 roku