1Pierwszy miesiąc 2016 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Wlkp. to kontynuacja szkolenia praktycznego z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów gaśniczych. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń realizowano następujące dziedziny ratownictwa :
1. Ratownictwo na lodzie – w tym celu po zajęciach teoretycznych załogi wszystkich zmian służbowych udały się na akwen pokryty lodem Zalewu Średzkiego. W warunkach naturalnych ćwiczono sposoby poruszania się w pełnym zabezpieczeniu po lodzie przy wykorzystaniu deski lodowej, ewakuację poszkodowanego z lodu oraz części przygotowanej wcześniej przerębli. Ratownicy, szczególnie nowi strażacy z jednostki po raz pierwszy mieli okazję przećwiczyć ewakuację poszkodowanego w ekstremalnych warunkach zimowych.
2. Gaszenie pożarów wewnętrznych – wykorzystując obiekt ,,zadymionego” garażu po raz kolejny ratownicy ćwiczyli taktykę gaszenia pożarów pomieszczeń przy wykorzystaniu zabezpieczenia ODO, odpowiednio przygotowanych zestawów wężowych. Podczas przeszukań zadymionego pomieszczenia korzystano ze skanera oraz kamery termowizyjnej. Dodatkowym utrudnieniem podczas ćwiczeń była pozorowana sytuacja potrzeby szybkiej ewakuacji – ratownika oraz wdrożenie kpp.
3. Gaszenie pożarów zewnętrznych - przy wykorzystaniu pian gaśniczych. W tym celu wykorzystano sprzęt armatury do tradycyjnych sposobów podawania piany oraz nowość w JRG, zakupiony wraz z pojazdem gaśniczym agregat do piany lekkiej. Wykorzystując pojazdy gaśnicze zmiany ćwiczyły sposoby dostarczania wody na duże odległości poprzez przetłaczanie.
4. Podczas pozostałych szkoleń i ćwiczeń – dużo czasu poświęcono na zapoznanie się z parametrami techniczno-użytkowymi nowo zakupionego pojazdu gaśniczego GBA2,5/16 SCANIA. Także, sprzęt stanowiący wyposażenie pojazdu wymagał zaznajomienia, poznania parametrów oraz doskonalenia jego obsługi zgodnie z załączonymi instrukcjami.

Opracowanie: kpt. Zb.Tunkiewicz, zdjęcia archiwum JRG Środa Wlkp.