P3060143Pierwsza niedziela marca 2016 r. była dla mieszkańców powiatu średzkiego kolejną okazją do złożenia wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

Osoby, które zdecydowały się odwiedzić strażaków mogły dowiedzieć się między innymi: jak zapobiegać pożarom oraz jak groźny jest tlenek węgla i kiedy może się pojawić. Podczas prelekcji przedstawione zostały również warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych. Goście po wysłuchaniu prelekcji, mogli obejrzeć pojazdy gaśnicze jak również sprzęt, jakim dysponuje jednostka. Na zakończenie spotkania strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej przygotowali pozorację pożaru cieczy ropopochodnej oraz zaprezentowali przebieg działań ratowniczo – gaśniczych podczas takich pożarów. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki poruszające tematykę „Zasad bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego” oraz „Tlenku węgla”.
Opracowanie: st. kpt. Bogusław Podgórski, zdjęcia: asp. sztab. Zbigniew Filipiak