IMAGE 043W dniu 14 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Dominowo, na którym omówione zostały, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (zasady bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla).

Poruszone zostały także kwestie dotyczące podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego gospodarstw rolnych oraz magazynów ze zbożem i słomą. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadził kpt. Piotr Musielak.

Tekst: kpt. Piotr Musielak, foto: sierż. Paweł Szafrański