IMG 0406Kwiecień 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej upływa na intensywnym szkoleniu adeptów strażackiego rzemiosła.

Strażacy ochotnicy w ramach kursu podstawowego, po wcześniejszych ćwiczeniach w komorze dymowej, doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa technicznego. Zajęcia praktyczne w tym zakresie odbyły się 16.04.2016 r. na składowisku pojazdów przeznaczonych do recyklingu. W ćwiczeniach wykorzystano sprzęt stanowiący wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Środzie Wlkp. Scenariusz ćwiczeń obejmował sposoby stabilizacji pojazdów, wykonywanie dostępu przy pomocy sprzętu hydraulicznego do osób poszkodowanych oraz ich ewakuację.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz