528 kwietnia 2016 roku strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odwiedził dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu. 

Wizyta funkcjonariusza została poprzedzona zaproszeniem wystosowanym przez Dyrektora szkoły w ramach organizowanych rekolekcji szkolnych. Spotkanie było doskonałą okazją do realizacji profilaktyki pożarowej w ramach programu ograniczającego liczbę ofiar pożarów „Zgaś Ryzyko”. Przybyła grupa dzieci miała możliwość zapoznania się ze specyfiką służby strażaka, umundurowaniem oraz wysłuchania prelekcji na temat zagrożeń jakie stwarza pożar dla człowieka. Szczególną uwagę poświecono omówieniu podstawowych zasad gaszenia pożarów oraz zachowania ostrożności podczas posługiwania się ogniem otwartym. W dalszej części przypomniano dzieciom znajomość numerów alarmowych oraz w prosty sposób omówiono procedurę postępowania w przypadku zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa.
Z ramienia straży pożarnej prelekcję prowadził: kpt. Piotr Musielak.

Opracowanie: kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: Michał Tunkiewicz