IMG 205426, 27 i 28 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Uczestniczyli w nim funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Środy Wielkopolskiej.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji z Środy Wielkopolskiej stanowiących obsadę Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego.
Podczas spotkania omówiono procedury, które należy zastosować w przypadku zagrożenia terrorystycznego i zasady współdziałania służb ratowniczych.
Policjanci przekazali także podstawowe wiadomości na temat jak postępować podczas ataku terrorystycznego.

Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Podgórski, zdjęcia: Michał Tunkiewicz