217 sierpnia 2016 roku zorganizowane zostały ćwiczenia na obiekcie Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach – Koszuty 27 gmina Środa Wielkopolska.

W cyklicznie organizowanych ćwiczeniach na tym obiekcie udział brały trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Wielkopolskiej i dwa zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Koszut. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w jednym z pomieszczeń muzeum znajdującym się na piętrze budynku.Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrzny na poziomie parteru i pierwszego piętra w zakresie:

• rozpoznania wstępnego, zajmowania stanowisk gaśniczych,
• operowania prądami wodnymi,
• prowadzenia poszukiwań i ewakuacji osób podczas pożarów wewnętrznych,
• prowadzenia działań gaśniczych w zadymionych pomieszczeniach,
• wykorzystania wentylacji nadciśnieniowej podczas pożarów wewnętrznych,
• prowadzenia łączności bezprzewodowej na miejscu działań ratowniczo gaśniczych.
• udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej.
Ćwiczenia zakończyły się odprawą, podczas której Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek wraz z kadrą dowódczą, dokonał podsumowania i omówienia ćwiczeń.
Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Bogusław Podgórski KP PSP Środa Wlkp.