14 października 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się odprawa szkoleniowa dla prezesów, naczelników i komendantów gminnych OSP. Podczas przeprowadzonej odprawy poruszone były tematy:
- zakupów oraz rozliczenia dotacji OSP z KSRG i spoza KSRG,
- organizacji konferencji szkoleniowej pt. „Zasady współpracy jednostek ratowniczych z PRM”,
- podstawowe zasady organizacji łączności podczas akcji,
- współpracy z mediami oraz publikacji zdjęć z działań ratowniczych i ćwiczeń na portalach społecznościowych,
- przeglądy techniczne OSP w 2016 i 2017 roku,
- przygotowanie sprzętu do zimy oraz zabezpieczenie garaży i mienia przed kradzieżą,
- aktualizacja danych w SWD-PSP członków OSP oraz posiadanego sprzętu,
- ćwiczenia i szkolenia doskonalące jednostek OSP,
- zasady bhp podczas prowadzonych działań,
- bieżące sprawy operacyjne.
Odprawę podsumował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak, który podziękował druhom za trud i zaangażowanie w realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w lokalnej społeczności.
Opracowanie: mł. bryg. Bogusław Podgórski, zdjęcia: Michał Tunkiewicz