114 października 2016 r. w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym – Wyspa Edwarda w Zaniemyślu odbyła się konferencja szkoleniowa pt.: „Zasady współpracy jednostek ratowniczych z Państwowym Ratownictwem Medycznym”. Organizatorami byli Starosta Średzki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji oraz Prezes Zarządu Szpitala Średzkiego. Celem konferencji było omówienie zasad współpracy jednostek ratowniczych działających na miejscu zdarzenia. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń związanych z zapewnieniem skutecznej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas konferencji zostały przedstawione i omówione:
- Zasady współdziałania służb ratowniczych – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej;
- Rola Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej;
- Działanie zespołów wyjazdowych w miejscach zdarzeń – Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Środzie Wielkopolskiej;
- Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej – ratownik medyczny.
W konferencji udział wzięli:
- Starosta Powiatu Średzkiego Pan Marcin Bednarz,
- Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Pani Ewa Kusik,
- Burmistrz Miasta i Gminy Środa Wielkopolska Pan Wojciech Ziętkowski,
- Wójtowie Gmin powiatu średzkiego,
- Prezes Zarządu Spółki Szpital Średzki Pan Filip Waligóra,
- Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak z zastępcą st.kpt. Maciej Kaczmarek i kadrą dowódczą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Środzie Wlkp. - podkom. Marcin Puzicki,
- Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Średzkiego - Marek Baranowski - lekarz medycyny urazowej; Maciej Groszewski - ratownik medyczny SOR,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Środzie Wielkopolskiej - dh Jerzy Bartkowiak,
- Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Stanisław Litke,
- Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu średzkiego.
Wypracowane wnioski z narady przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnią skuteczność działania służb ratowniczych na terenie powiatu średzkiego.
Opracowanie: mł.bryg. Bogusław Podgórski, zdjęcia: Marek Witczak