8

W dniu 29 listopada 2014 roku na terenie gm. Nowe Miasto n/Wartą odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego, zorganizowane dla jednostek OSP z KSRG jak również spoza systemu. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego powiatu średzkiego.


 Cześć teoretyczna warsztatów odbyła się w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście i obejmowała następującą tematykę;

1. Organizacja ratownictwa wodnego w KSRG,
2. Sprzęt ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym,
3. Organizacja działań na poziomie podstawowym, współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno - Nurkowego,
4. Proces tonięcia, hipotermia, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach
na wodzie,
5. Działania ratownicze i zabezpieczające,
6. Usuwanie skutków powodzi.

Po zakończeniu teorii uczestnicy warsztatów udali się do Mariny Pod Czarnym Bocianem w Nowym Mieście gdzie przeprowadzono część praktyczną warsztatów;
1. Wykorzystanie rzutki ratowniczej i koła ratunkowego do ratowania tonącego,
2. Wykorzystanie łodzi motorowej i wiosłowej do ratowania tonącego,
3. Wykorzystanie deski lodowej,
4. Działania ratownicze i zabezpieczające; uszczelnianie przecieków, podwyższanie wałów, likwidacja przebicia hydraulicznego, metoda ochrony wałów od strony wodnej, uszczelnianie śluzy.
Warsztaty zakończyły się podsumowaniem, po którym uczestnicy zostali zaproszenia na tradycyjną grochówkę.
Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, zdjęcia: kpt. Zbigniew Tunkiewicz