MSWiA kreci mnie bezp wybrane21 lipca 2017 po raz kolejny naszą strażnice odwiedziły dzieci z półkolonii. Koloniści zapoznali się z zawodem strażaka, sprzętem ratowniczo-gaśniczym oraz zasadami zgłaszania zdarzeń . Dzieci miały możliwość wcielić się w rolę prawdziwych „zawodowców” przymierzając hełmy strażackie oraz trzymając prądownice w rękach. Podczas wizyty omówione zostały zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji w ramach akcji „kręci mnie bezpieczeństwo” nad którą honorowy patronat sprawuję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.
Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: st. kpt. Marcin Włodarczyk,