611 października 2017 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyło się spotkanie z właścicielami oraz zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych, poświecone zasadom bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.
Na spotkanie, którego organizatorem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, zostali zaproszeni kominiarze, którzy ufundowali dla komendy 5 czujników tlenku węgla w celu rozpropagowania ich wśród mieszkańców powiatu.
Podczas spotkania przedstawione zostały następujące zagadnienia:
1. Statystyka ilości zdarzeń związanych z pożarami oraz tlenkiem węgla powstałych na terenie powiatu średzkiego – bryg. Jarosław Kuderczak,
2. Zagrożenia związane z użytkowaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, pożary sadzy w kominach oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla – mistrz kominiarski Dariusz Michałkiewicz,
3. Aspekt medyczny działania tlenku węgla na organizm człowieka oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy – kpt. Michał Bartkowiak,
4. Omówienie podstaw prawnych dotyczących obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), instalacji gazowych oraz elektroenergetycznych i piorunochronnych – st. kpt. Piotr Musielak.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali ulotkę edukacyjną kampanii informacyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność, materiały informacyjne dotyczące czujników tlenku węgla oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Musielak, zdjęcia: mł. kpt. Daniel Pawłowski