d 0065Grudzień 2014 roku to kolejny miesiąc w , którym ratownicy średzkiej jednostki realizowali szkolenia . Były to zajęcia o charakterze teoretycznych prezentacji multimedialnych , ale nade wszystko działania praktyczne nawiązujące do ,,warsztatów tematycznych" organizowanych w 2014 roku.

Tematyka szkoleń została ujęta w ,,miesięcznym planie szkolenia". Zgodnie z zaleceniami ratownicy szkolili się w zakresie :
1. działań ratowniczo-gaśniczych w okresie zimy.
korzystając z ,, przyjaznej aury" ćwiczono na akwenie pokrytym lodem – techniki dojścia i ewakuacji osób poszkodowanych w wyniku załamania się lodu.

2. kontynuowano gaszenie pożarów wewnętrznych na obiektach średzkiej komendy – do pozoracji wykorzystywano ,, zadymiarkę" w celu urealnienia potencjalnego pożaru.

3. w pełni wykorzystano zakupiony sprzęt do ratownictwa wysokościowego – przygotowując założenia nawiązujące do działań na wysokości na poziomie podstawowym.

4. wspólnie z jednostką OSP Brodowo prowadzono ćwiczenia doskonalące na terenie zakładu dystrybucji – rozlewni gazów sprężonych wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacji.
Tekst: kpt. Zb. Tunkiewicz.