0124 maja 2018 roku na płycie Starego Rynku w Środzie Wielkopolskiej odbyły się Targi Pracy, Rzemiosła i Edukacji zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp., Powiat Średzki oraz Miasto i Gminę Środa Wlkp. w ramach Średzkich Sejmików.
W targach uczestniczyli przedstawiciele firm, instytucji reprezentujących pracodawców
z terenu powiatu średzkiego i województwa wielkopolskiego oraz szkół z terenu powiatu średzkiego. Odbywające się targi były okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami firm, a osobami poszukującymi pracy. Były także doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną średzkich placówek edukacyjnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przedstawiła informację na temat możliwości podjęcia służby lub pracy w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, a także oferty szkół pożarniczych przygotowujących do służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie trwania targów strażacy z JRG Środa Wlkp. przeprowadzili pokaz i omówili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Młodzieży odwiedzającej stoisko średzkiej straży pożarnej przekazywano ulotki informacyjne o szkołach pożarniczych. Jak co roku stoisko KP PSP w Środzie Wielkopolskiej jak i pokaz pierwszej pomocy cieszyło się dużym zainteresowaniem, prowadzona była też akcja edukacyjna dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Opracowanie: st. sekc. Joanna Szulc zdjęcia: st. sekc. Joanna Szulc, st. sekc. Marcin Adryan, Głos Powiatu Średzkiego