IMG 20181105 1630425 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się narada komendantów gminnych, prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu średzkiego.

Podczas spotkania omówione i poruszone zostały następujące tematy:
• Potrzeby remontowe budynków OSP planowane na rok 2019
• Zawody sportowo-pożarnicze OSP,
• Zasady BHP podczas zdarzeń z owadami błonkoskrzydłymi ,
• Łączność i alarmowanie jednostek ,
• Inspekcje Gotowości Operacyjnej (nowe wytyczne),
• Aktualizacja danych SWD-PSP (ważność badań lekarskich, szkoleń, sprzętu),
• Szkolenie druhów OSP,
• Przeglądy techniczne OSP,
• Organizacja i zasady funkcjonowania powiatowych plutonów WOO,
• Przygotowanie KSRG do okresu zimowego.
Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia bieżących spraw operacyjnych. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Tomasz Skorlinski wraz z zastępcą mł. bryg. Maciejem Kaczmarkiem oraz funkcjonariusze poszczególnych wydziałów komendy.

Opracowanie:  st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Michał Tunkiewicz