IMG 0019W dniu 6 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności KP PSP Środa Wielkopolska za 2014 rok.

W naradzie uczestniczyli:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,
- Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Adam Topolski,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Zastępca Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk. Zbigniew Dolata,
- Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Paweł Ludwiczak,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Bartkowiak.
- Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Środzie Wielkopolskiej.
Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak zaprezentował całoroczną działalność poszczególnych komórek organizacyjnych komendy, przedstawił główne cele do realizacji oraz plan szkoleń dla jednostek OSP na 2015 rok. Komendant podziękował wszystkim przybyłym gościom za udzielaną pomoc i wsparcie w realizacji zadań. Złożył również na ręce dh Jerzego Bartkowiaka Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP podziękowania dla strażaków ochotników z powiatu średzkiego. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Adam Topolski scharakteryzował działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego oraz nakreślił plany do realizacji na 2015 rok. Zaproszeni goście podziękowali funkcjonariuszom, oraz pracownikom cywilnym komendy za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań i obowiązków na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zdeklarowali również dalszą pomoc i wsparcie w realizacji planów.
Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski, zdj. Paweł Gawarecki