718 czerwca 2019 roku odbyły się ćwiczenia na terenie firmy Phytopharm w miejscowości Klęka gmina Nowe miasto nad Wartą.

Założeniem ćwiczeń był pożar w jednym z budynków zakładu w którym znajdował się łatwopalny etanol. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby a pożar rozprzestrzenił się na dach obiektu. Przeprowadzono ewakuacje całego zakładu, przystąpiono do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zbudowano stanowiska gaśnicze w celu zlokalizowania pożaru. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów biorących udział w manewrach oraz zachowania się personelu firmy na wypadek realnego zagrożenia.
Ćwiczenia nadzorował Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg Tomasz Skorlinski wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Jarocinie mł. bryg. Tomaszem Krawczykiem a obserwatorami byli pracownicy Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. i Jarocinie.
Na zakończenie przedstawiciele firmy pokazali teren zakładu i omówili specyfikę działalności firmy. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Środa Wielkopolska, JRG Jarocin oraz OSP Klęka, Nowe Miasto nad Wartą, Boguszyn, Szypłów i Wolica Kozia.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: kpt. Daniel Pawłowski