1Potencjał ratowniczy powiatu średzkiego wzmocniło 32 druhów (w tym 8 druhen), którzy 20 października 2019 roku zaliczyli z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny kursu podstawowego dla strażaków ratowników OSP.

W trakcie szkoleń, które rozpoczęły się 20 sierpnia 2019 roku strażacy uczyli się teorii i praktyki z rzemiosła pożarniczego. Egzamin teoretyczny składał się z 70 pytań, a część praktyczna polegała na realizacji zadań egzaminacyjnych na trzech stanowiskach.
Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest przepustką umożliwiająca udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Nowym adeptom sztuki pożarniczej życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów do akcji.
Opracowanie: kpt. Grzegorz Kaźmierczak, zdjęcia: archiwum KP PSP Środa Wlkp.